Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMaltau, Jan Martin
dc.contributor.authorKandavanam, Pyrakas
dc.date.accessioned2008-01-21T13:00:38Z
dc.date.available2008-01-21T13:00:38Z
dc.date.issued2007-09
dc.description.abstractFormål: Hensikten med undersøkelsen var å evaluere, grad av volumreduksjon og de foreløpige kliniske resultatene ved emboliseringsbehandling av uterusmyomer (UAE -uterine artery embolization) ved UNN. Materiale og metode: Dette er en retrospektiv studie av 35 pasienter behandlet i tidsrommet januar 2000 til og med desember 2006. To fikk utført reembolisering. Trettitre fikk utført MR-bekken før embolisering. Tjuefem fikk MR etter seks mnd, syv av disse også etter 12 måneder. Dominant myom ble undersøkt med tanke på volumreduksjon. Alle fikk i januar 2007 tilsendt spørreskjema med henblik på klinisk effekt og tilfredshet med behandlingen. I alt ble 49 kvinner henvist til UAE. Hos fem ble det utført hysterektomi fordi myomene ble vurdert uegnet for UAE. Hos tre med solitære myom ble det utført myomenukleasjon. To med menoragi og relativt små myom fikk utført transcervikal endometriereseksjon (TCRE). Fire trakk seg fra behandling. Resultat: Ved MR-bekken etter seks mnd ble det registrert signifikant reduksjon i myomstørrelse hos samtlige (p<0,0005), gjennomsnitt ca. 50 %. Tolv måneder etter behandling var det oppnådd ytterligere reduksjon (p<0,025), gjennomsnittlig mer enn 50 % (n=7). Volumreduksjon ble ikke funnet relatert til volum før behandling (0,20>p>0,10). Størst grad av myomminskning ble registrert i aldersgruppen over 48 år (p=0,025). I aldersgruppen 50-59 år var gjennomsnittlig reduksjon 52 % etter seks måneder. Spørreundersøkelsen ble besvart av 24 (69 %). Ett eller flere av symptomene blødning, smerte, nedtrykksfølelse og urininkontinens, hadde avtatt hos 95 % og 88 % var stort sett fornøyd med behandlingen. Behandlingseffekt ble ikke funnet relatert til grad av volumreduksjon (OR=0,66), viktigere er den subjektive kliniske bedringen. Embolisering var foretrukket fremfor hysterektomi hos 71 %. Komplikasjonsraten var lav. De fleste hadde moderat forbigående smerter og temperaturstigning. To (6 %) utviklet et såkalt postemboliseringssyndrom (smerter, feber, forhøyet CRP). Fem (ca.14 %) ble hysterektomert pga påfølgende blødninger, smerter og trykkfølelse, en under samme oppholdet. Konklusjon: MR resultatene av UAE ved symptomgivende myom ved UNN er i hovedsak samsvarende med nasjonale og internasjonale studier. Den kliniske effekten slik pasientene opplever det er tilfredstillende, men samsvarer i liten grad med oppnådd volumreduksjon, også dette er sammenfallende med andre undersøkelser. UAE synes å være et trygt og effektiv, minimalt invasivt og organbevarende behandlingsalternativ ved symptomgivende uterusmyom.en
dc.format.extent871495 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1303
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1012
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.titleEmbolisering av uterusmyomer : behandlingsresultater ved UNNen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel