Show simple item record

dc.contributor.advisorStensholm, Ingrid
dc.contributor.authorStensen, Ingrid
dc.date.accessioned2018-09-05T07:12:47Z
dc.date.available2018-09-05T07:12:47Z
dc.date.issued2018-05-15
dc.description.abstractI 2014 ble det innført en tilskuddsordning med formål om å gi barn tidlig hjelp, gjennom å tilby innvandrere foreldrestøttende tiltak (Meld. St. 30, 2015-2016). Utgangspunktet for tiltaket var at foreldrerollen som ny i Norge kan være utfordrende og skiller seg mye fra foreldrerollen i opprinnelseslandet. Mange innvandrere er usikre på norske verdier, og opplever stress som kan påvirke foreldrerollen og føre til nedvurdering av egen omsorgspraksis og egne verdier. Frykten for å miste barna ved offentlig inngripen i familiens sfære er stor. Foreldrene opplever også svekket status og respekt parallelt med at barna tilpasser seg gjennom å lære språket, verdier og væremåter (Barne- ungdoms og familiedepartementet, 2018). ICDP-stiftelsen har utviklet foreldreveiledningsprogram som er rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn. I Tromsø kommune tilbys alle nyankomne flyktninger og innvandrere som bosettes i kommunen deltakelse gjennom introduksjonsprogrammet. Målet å påvirke omsorgsgiverens forståelse av hvor viktig samhandling med barnet er for dets utvikling, og fremme en positiv oppfatning og holdning til barnet. Videre å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetente. Programmet skal også bidra til å bygge bro mellom de omsorgsverdiene foreldrene har med seg fra hjemlandet, og de nye tradisjonene og omsorgsverdiene de møter i det norske samfunnet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13655
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectforeldreveiledningen_US
dc.subjectICDPen_US
dc.subjectsamspillen_US
dc.subjectfamilieen_US
dc.subjectbarneoppdragelseen_US
dc.subjectminoritetsforeldreen_US
dc.subjectinnvandrereen_US
dc.subjectverdieren_US
dc.subjectkulturen_US
dc.subjectkulturforskjelleren_US
dc.subjectintegreringen_US
dc.subjectanerkjennelseen_US
dc.subjectempatien_US
dc.subjectchild developmenten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleÅ bygge bro for de som vandrer lengst. En kvalitativ undersøkelse av International Child Development Programme tilpasset minoritetsforeldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record