Show simple item record

dc.contributor.advisorDaltveit Slettebø, Thomas Ewen
dc.contributor.authorHåkonsen, Mats
dc.date.accessioned2018-09-05T14:52:46Z
dc.date.available2018-09-05T14:52:46Z
dc.date.issued2018-05-19
dc.description.abstractI formålsdelen av læreplanen (LK06) for videregående opplæring i historie blir det presentert et fag som ser ut til å danne et godt grunnlag for å kunne oppleves som nært elevenes eget liv. Kunnskap om fortiden skal ha en helt klar funksjon for elevenes egne levde liv, ikke bare i kraft av at ‘all kunnskap er god kunnskap’, men ved å ha en klar funksjon for hvordan unge mennesker orienterer seg i sin samtid. Tidligere forskning på dette feltet ser derimot ut til å peke i retning av at ungdom først og fremst opplever historiefaget som reproduksjon av faktakunnskap. Målene fra læreplanverk, og særlig formålsdelen, ser ikke ut til å bli oppnådd. Det ser altså ut til å være avstand mellom målene og idealene i læreplanverket og undervisningen slik elevene opplever den. Med utgangspunkt i den problemstillingen har jeg gjennomført fokusgruppeintervju med 19 elever i videregående skole. Fokuset for min undersøkelse er elevenes opplevelse av verdien i kunnskapen de får gjennom historiefaget. Resultatene fra intervjuene viser at elevene jevnt over opplever historiefaget som svært lite relevant for deres liv, men at omtrent halvparten av elevene likevel mener faget er et viktig skolefag. Ingen av elevene jeg har intervjuet kjenner til formålsdelen av læreplanverket, og elevene gir uttrykk for at de verken har interesse eller mye erfaring med å reflektere rundt mulige formål for historiefaget. Noen få elever uttrykker derimot idealer for faget som er i tråd med formålsdelen av læreplanverket. Elever fra samme klasse, med samme lærer, oppgir tidvis ganske forskjellige beskrivelser av historie (både som konsept og skolefag). Innholdet i skolefaget, hvordan undervisningen er planlagt og gjennomført, kan altså ikke fullt ut forklare hvordan elever forholder seg til historie. Oppgaven har to hovedfunn: 1. Ingen av de 19 elevene undersøkelsen bygger på oppgir at de selv syntes historiefaget er relevant for deres liv, men omtrent halvparten oppgir likevel at de mener historiefaget er et viktig fag. 2. Elevene viser liten erfaring med å arbeide rundt formål for historiefaget. Videre er det en generell trend blant elevene at det er liten interesse for å reflektere rundt hva formålet kan være.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13679
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjecthistoriedidaktikken_US
dc.subjecthistorieen_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjecteleveren_US
dc.subjectrelevansen_US
dc.subjecthistoriefagen_US
dc.subjectskolefagen_US
dc.subjecthistoriefagsdidaktikken_US
dc.subjecthistoriebruksdidaktikken_US
dc.subjectintervjuen_US
dc.subjectkunnskapsløfteten_US
dc.subjectLK06en_US
dc.subjectlæreplanen_US
dc.subjectformålen_US
dc.subjectformålsdelenen_US
dc.subjectintersubjektiviteten_US
dc.subjectvideregåendeen_US
dc.titleHistorie i og utenfor skolen. En studie av hvordan et utvalg videregående elever opplever historiefagets nytteverdi for eget liv og virke.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record