Now showing items 1-20 of 93

  • Amygdala's "unfelt" emotions? 

   Profeti, Italo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Participants saw “hybrid” pictures of faces composed by superimposing neutral expression in high spatial frequencies (HSF, 7-128 cycles/image) over different emotional expressions in low spatial frequencies (LSF, 1-6 cycles). While explicitly judging them as neutral, participants rated the hybrids as friendly when the emotion showed in the low frequencies was positive, and as unfriendly when the ...
  • Are there Gender Differences in Pain and Placebo Analgesia? 

   Harviken, Ida Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
   Abstrakt Formål: Å undersøke om menn viser høyere placebo responser enn kvinner, og om dette kan forklares av kjønnsforskjeller i smertefrykt. Høyere grad av smertefrykt ble foreslått å være høyest blant kvinner, noe som antas å redusere deres placebo respons. Videre ble det undersøkt om kjønnet på eksperimentator kunne påvirke deltagernes smerterapport. Metode:96 friske deltagere (51 kvinner) ble ...
  • The association between dexterity and cognitive functioning in healthy elderly: A kinematic analysis 

   Eriksen, Mari Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-08)
   Aging has a degenerative effect on hand function and cognition. After the age of 65, most healthy elders experience sensorimotor changes and cognitive declines of various kinds which can make activities of everyday life a challenge. To our knowledge, few studies have investigated the possible interplay between cognitive function and dexterity in the elderly. The purpose of the present study was to ...
  • «Å bli forelder var mer vanskelig enn jeg hadde forventet». En kvantitativ analyse av utsagn på spørreinstrumentet Parent Stress Index i fire analysegrupper fra tre ulike studier 

   Jennerwein, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-25)
   Mitt formål med denne masteroppgaven har vært å få kunnskap om foreldres attribusjon knyttet sin opplevelse av foreldrestress i grupper av foreldre som har barn i risiko for utviklingspsykologisk skjevutvikling. Jeg har analysert data fra spørreinstrumentet Parenting Stress Index (PSI) fra fire foreldregrupper: foreldre til barn med atferdsvansker, foreldre til premature barn, fosterforeldre samt ...
  • Å tenke eller ikke å tenke? Bevisst eller ubevisst tenkning ved beslutningstaking. 

   Kirkeby, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   I følge Dijksterhuis og Nordgren´s teori om ubevisst tenkning blir det hevdet at avgjørelser tatt etter en tid med distraksjon fører til bedre beslutninger, enn hvis man tenker bevisst over oppgaven i fokus. Denne studien tar for seg en utvidet replikasjonsstudie for å undersøke om ubevisst tenkning bedrer kvaliteten på komplekse beslutninger og belyse hvordan sosial påvirkning kan ha en betydning ...
  • Balance theory and acculturation : Russian-speaking immigrants in Norway 

   Romanova, Evguenia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10-31)
   Self-report scales designed to measure attitudes toward both Russia and Norway, attitude between Norway and Russia, the degree of perceptual fit into each of the cultures, cultural distance and satisfaction with life, were completed by Russian-speaking immigrants. The main purpose of the study was to explore Heider’s social balance theory in acculturation research. It was predicted that balance is ...
  • Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse : kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? 

   Aspenes, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Forskningsresultater tyder på at rundt 20-25 % av skilsmissebarn risikerer å oppleve langsiktige problemer på psykologiske, atferdsmessige og sosiale områder. Målet her har vært å avklare relevansen for å nyansere skilsmissen i seg selv som årsak til denne risikoen, da gjennom å presentere relevant teori og empiri i forhold til andre mulige forklaringer. Det konkluderes med at skilsmissen som ...
  • Bruk av hesteassistert psykoterapi til behandling av mennesker med relasjonstraumer: En kvalitativ undersøkelse 

   Vebostad, Mailen Ljovshin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
   Hensikten med studien er å utforske hvordan pasienter opplever hesteassistert psykoterapi som en del av deres behandling. Hesteassistert psykoterapi gir pasientene lærdom gjennom en praktisk tilnærming i nåtid fremfor teori, og er det som skiller hesteassistert psykoterapi ut fra annen behandling. For å utforske dette, ble det benyttet et kvalitativ design, og semi-strukturerte intervjuer av fem ...
  • Can perinatal SSRI exposure affect sexual behavior later in life? Early Developmental Fluoxetine Exposed Female Rats Observed in a Seminatural Environment 

   Hegstad, Jan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
   Renewed interests in sexual behavior research stems from human reports of negative symptoms of selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). The use of SSRIs, during pregnancy might impact the developing child, due to the drug’s ability to cross the placenta and also be present in breastmilk. Perinatal SSRI exposure thus elevates serotonin levels in the developing brain, during phases where serotonin ...
  • Causes and consequences of stress. Interplay between cognitive social and biological aspects 

   Nolen, Kristi Shannon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-03)
   The purpose of this article is to explore the roles of cognitive, social and biological reasons for stress and to relate practical interventions to them. Understanding stress and how it can play out is pivotal in managing it. The physiological stress response works much in the same manner in individuals everywhere; first observing something that is potentially perceived as a threat to the self, and ...
  • "Choosing to live". Experiences of coping in recovery from drug addiction - a phenomenological study 

   Blindheim, Line Grebstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
   Abstract Substance addiction is detrimental to the addict, their family, social environment and society as a whole, which is why research needs to approach it with problem solving in mind. The present study has a salutogenic health perspective, and focuses on coping in recovery from substance addiction. The informants’ experiences of coping were explored using the qualitative approach. The informants ...
  • Combining Mindfulness and Ultraviolet Phototherapy (UVB) in the treatment of moderate Psoriasis. A Pilot Study of patients experiences of the disease and treatment. 

   Hotvedt, Tarjei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-05)
   We did a small pilot study with mixed method. The data collection included both quantitative data as well as qualitative data from interviews. We recruited sixteen moderate psoriasis patients divided in the following two groups of interventions (n = 8) and control (n = 8). The intervention group was given a brief Mindfulness practice as a supplement for the Ultraviolet Phototherapy. The control group ...
  • The computer game training effect for women may depend on initial spatial ability scores 

   Iversen, Robert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-01)
   In this project we tried to explore what it is in games that may enhance spatial abilities. Previous research has shown that action games may enhance gamers’ scores on the Mental Rotation test (MRT), while evidence is found both for and against that puzzle games could do the same. We used three different games, and one control group, with a total of 32 participants matched over these four groups. ...
  • Delayed sleep phase syndrome and melatonin treatment: A meta-analysis 

   Engebråten, Carina Femoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
   Delayed sleep phase syndrome er en søvnforstyrrelse som oppstår blant barn og unge voksne, som forårsaker vanskeligheter med å fungere normalt på dagtid når søvn-våken rytmen er forskjøvet. Diagnosen er vanlig, men det er allikevel ingen standardiserte rettningslinjer for behandling. Forskning de siste årene har funnet ut at hormonet melatonin påvirker søvn og endring av søvn-våken syklusen hos ...
  • Distinguishing early Alzheimer’s disease from normal ageing. A time course analysis of clustering and switching 

   Espetvedt, Annelin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
   An impairment emerging in the early course of Alzheimer’s disease (AD) concerns the ability to produce words, reflected in verbal fluency (VF). Previously, a time analysis of correct words, repetitions, and intrusions has been done, and this study aims to expand this time analysis by introducing clustering and switching. 24 healthy young adults, 23 healthy older adults, and 19 patients with early ...
  • Does experiencing nature and poetry separately or together affect our emotions and feelings of interest and restorativeness differently? 

   Norberg, Sigrid Schøning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   This study explored how presence of art in a natural environment is experienced, and if combining these elements would improve or impair the experience compared to experiencing the elements separately. Quantitative methods with an experimental between groups design were used, with three conditions (Pure Nature, Pure Poetry, Combined Nature+Poetry). Of the participants, 65% were women. In the Pure ...
  • Drug abuse and change readiness in prisoners : effect of motivational interviewing as measured by SOCRATES 

   Dahl, Helene M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   The effect of Motivational Interviewing (MI) was evaluated in a sample of incarcerated substance abusers, using the Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES). The design was a pre-post between-groups design. To explore the importance of feedback in MI-training participants (N = 98) were randomized to two conditions that differed in terms of feedback or no feedback to the ...
  • Dysleksi: Tidlige risikomarkører for dysleksi 

   Riise, Sølvi Grønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-15)
   The purpose of this master's thesis was to investigate whether or not students who were identified with poor literacy skills at 3rd grade, displayed poor literacy skills at the start of 1st grade and in 2nd grade. The theoretical framework for the master's thesis is the prevailing etiological model for dyslexia, namely the Multiple Deficit Model (MDM). It suggests that dyslexia (and other developmental ...
  • The effect of formal education on implicit social evaluation of immigrants 

   Sømhovd, Mikael Julius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   En negativ korrelasjon mellom nivå av formell utdannelse og fordomsfulle holdninger til innvandrere med annen etnisk opprinnelse, en utdanningseffekt, har blitt vist i en rekke rapporter. Hypotesen om at en slik korelasjon er resultat av sosial ønskelige responser og demand characteristics har tidligere blitt testet ved hjelp av forskjellige metoder for å omgå sosial ønskelighet. Denne tesen er ...
  • The Effect of Parents’ Integration and Acceptance of the Hosting Culture on Immigrant Adolescents’ Dual Identity 

   Soltanpanah, Jilwan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
   Formålet med dette studiet var å undersøke forholdet mellom og prediktorer av innvandrer ungdoms tre kulturelle identiteter, etnisk identitet (dvs. identiteten knyttet til opprinnelseskulturen), nasjonal identitet (dvs. identiteten knyttet til verts kultur) og dual identitet (dvs. en integrert identitet kombinert av både etnisk og verts kultur). Vi gjennomførte en studie med 97 ungdommer med ...