Show simple item record

dc.contributor.advisorEggen, Anne Lise
dc.contributor.advisorNjølstad, Inger
dc.contributor.authorHartz, Ingeborg
dc.date.accessioned2008-03-31T10:07:54Z
dc.date.available2008-03-31T10:07:54Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractSalget av kolesterolsenkende legemidler (99.5% statiner), med tilhørende kostnader, har økt dramatisk i Norge siden begynnelsen av 90-tallet, og er høyt sammenlignet med andre europeiske land. I tillegg eksisterer store og vedvarende fylkesvise forskjeller i salg i Norge. Evaluering av bruk i klinisk praksis opp mot anbefalinger, f.eks hvorvidt et økt salg gjenspeiler et over- eller underforbruk, har til nå fokusert på sekundær forebyggende behandling. Med utgangspunkt i data fra store befolkningsundersøkelser, den femte Tromsøundersøkelsen (Tromsø V, 2001) og helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED, 2001), samt data fra det nasjonale reseptregisteret (NorPD, 2004), var målet med avhandlingen å studere nåværende bruk av kolesterolsenkende legemidler i en uselektert populasjon, primærprofylaksegruppen inkludert. Nåværende bruk diskuteres opp mot gjeldende anbefalinger, samt konsekvenser av å implementere Europeiske SCORE-baserte behandlingsgrenser for primær forebyggende behandling. I tillegg belyser avhandlingen aspekter ved bruk av kolesterolsenkende legemidler som bidrar til fylkesvise variasjoner i salg. Avhandlingen konkluderer med at til tross for en dramatisk økning i salg av kolesterolsenkende legemidler de senere år, med Norge på topp i Europa, så eksisterer det et gap opp mellom bruk i klinisk praksis og opp mot anbefalt nivå, både med tanke på andeler på behandling så vel som behandlingsintensitet når behandling er igangsatt. Blant kandidater for sekundærprofylakse hadde 2/3 av alle menn og ¾ av alle kvinner kolesterolverdi over anbefalt nivå. Kun halvparten oppga at de sto på kolesterolsenkende legemidler. Tatt i betraktning tilstedeværelse av andre risikofaktorer, så hadde halvparten av alle individer uten kardiovaskulær sykdom i Tromsø V studiepopulasjonen kolesterol over det anbefalte. Under 10% oppga å stå på kolesterolsenkende legemidler. Blant alle brukere av kolesterolsenkende legemidler var det 40-60% som nådde kolesterol behandlingsmål på 5 mmol/L. Tilsvarende så var doseringen av de mest brukte substansene (atorvastatin, simvastatin) lav sammenlignet med doser brukt i kliniske studier. Implementering av nye Europeiske anbefalinger, med SCORE-baserte intervensjonsgrenser for primærprofylakse, kan medføre en seksdobling av antall individer på kolesterolsenkende legemidler. Økningen vil primært være blant menn og eldre. SCORE-modellen er utarbeidet på bakgrunn av foreldede epidemiologiske data, og bør valideres og justeres før den eventuelt tas i bruk som verktøy for risiko-vurdering i klinisk praksis i Norge. Ved sammenligning av fylker var høyere prevalenser for bruk, med en tendens til økt bruk ved primærprofylakse, og høyere dosering med flere brukere som når behandlingsmål, faktorer som bidrar til fylkesvise forskjeller i salg av kolesterolsenkende legemidler, som oppgitt i enheten definerte døgndoser (DDD). Fortolkning av salgsstatistikk som presentert ved antall DDD, med nasjonale og internasjonale variasjoner i salg, bør ta i betraktning forskjellen i DDD og den faktisk forskrevne daglige dose.en
dc.descriptionPaper I of this thesis is only available in European Journal of Clinical Pharmacology, vol. 60(2004) p. 643-649. Doi: 10.1007/s00228-004-0827-zen
dc.format.extent943717 bytes
dc.format.extent236811 bytes
dc.format.extent76625 bytes
dc.format.extent215073 bytes
dc.format.extent60389 bytes
dc.format.extent55623 bytes
dc.format.extent512163 bytes
dc.format.extent490925 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-82-497-0297-8
dc.identifier.isbn82-497-0297-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1386
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1167
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2006 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.titleA pharmacoepidemiological study of lipid-lowering drugs in Norwayen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record