Show simple item record

dc.contributor.authorNerland, Audun Helge
dc.contributor.authorBakke, Anne Marie
dc.contributor.authorBernhoft, Aksel
dc.contributor.authorRivedal, Edgar
dc.contributor.authorTorp, Torfinn
dc.contributor.authorBrandtzæg, Per
dc.contributor.authorHolck, Askild Lorentz
dc.contributor.authorJunttila, Olavi
dc.contributor.authorKonestabo, Heidi Sjursen
dc.contributor.authorMeadow, Richard
dc.contributor.authorMikalsen, Arne
dc.contributor.authorNielsen, Kaare Magne
dc.contributor.authorSipinen, Ville Erling
dc.contributor.authorSorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
dc.contributor.authorVikse, Rose
dc.contributor.authorAndreassen, Åshild Kristine
dc.date.accessioned2018-10-02T11:08:29Z
dc.date.available2018-10-02T11:08:29Z
dc.date.issued2012-12-20
dc.description.abstractDen 19. september 2012 ble det publisert en artikkel i det tyske tidsskriftet «Food and Chemical Toxicology» som vakte oppmerksomhet i store deler av verden. Artikkelen bygger på en toårig fôringsstudie med rotter og konkluderer med en antatt økt hyppighet for ulike svulstdannelser og nyrelidelser blant dyrene knyttet til den genmodifiserte maisen NK603 og plantevernmidlet Roundup som inneholder glyfosat.<p> <p>Grunnet den store oppmerksomheten ga Mattilsynet i et brev datert 19.10.2012 (ref. 2012/225329) VKM i oppdrag å vurdere den aktuelle publikasjonen fra Séralini et al. «Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize», og å gi svar på følgende spørsmål:<p> <p><b>Gir den aktuelle publikasjonen av Séralini et al. grunnlag for å revurdere konklusjonen i VKMs tidligere helserisikovurdering av NK603?</b><p> <p>VKM opprettet i november en tverrfaglig ad hoc-gruppe for å utarbeide dette dokumentet som svar til Mattilsynet. Rapporten fra ad hoc-gruppen ble vurdert og godkjent av Faggruppen for genmodifiserte organismer på deres faggruppemøte 7.12.2012.<p> <p>VKM konkluderer med at studien til den franske forskeren Gilles-Eric Séralini og medarbeidere har alvorlige statistiske mangler, mangler i design, metodikk og analyse. Den tilfredsstiller derfor ikke godkjente vitenskapelige standarder. VKM mener det ikke er behov for å revurdere sin tidligere risikovurdering av den genmodifiserte maisen NK603 på bakgrunn av Séralini og medarbeidernes studier.<p>
dc.identifier.citationNerland, A.H., Bakke, A.M., Bernhoft, A., Rivedal, E., Torp, T., Brandtzæg, P., … Andreassen, Å.K. (2012). Vurdering av publikasjonen: “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Rounduptolerant genetically modified maize” (Séralini et al. (2012), Food Chem Toxicol 50*). Uttalelse fra Faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). VKM Report, 2012:32.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1511252
dc.identifier.isbn978-82- 8259-073-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13896
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVitenskapskomiteen for mat og miljøen_US
dc.relation.ispartofseriesVKM Report 2012:32en_US
dc.relation.urihttps://vkm.no/download/18.1b70ef9115d3ac376451f48/1500745078275/b8126fcb64.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911en_US
dc.subjectNK603en_US
dc.subjectmaisen_US
dc.subjectCP4en_US
dc.subjectEPSPSen_US
dc.subjectGlyfosaten_US
dc.subjectRoundupen_US
dc.titleVurdering av publikasjonen: “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Rounduptolerant genetically modified maize” (Séralini et al. (2012), Food Chem Toxicol 50*). Uttalelse fra Faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattryggheten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record