Show simple item record

dc.contributor.authorNiemi, Anja Roth
dc.contributor.authorOppvang, Janne
dc.date.accessioned2018-10-05T09:09:27Z
dc.date.available2018-10-05T09:09:27Z
dc.date.issued2018-01-09
dc.description.abstractProsjektet ble iverksatt som konsekvens av reguleringsplan for bygging av ny bru over Nyelv og utbedring av tilstøtende deler av E6. På Gressbakken Nedre Øst lå det berørte området rett ved eksisterende vegskjæring, hvor mye av opprinnelig terreng allerede var fjernet i forbindelse med tidligere vegbygging. Det ble foretatt en mindre undersøkelse her, uten at det framkom funn eller andre indikasjoner på fortidig aktivitet. På Nyelv Nedre Vest omfattet undersøkelsesområdet et inntil 10 meter bredt og 160 meter langt område langs E6 i den nordlige delen av lokaliteten. Like øst for dette ligger en ansamling hustufter, hvorav flere tidligere er undersøkte. I 2016 ble en tuft (Hus 11) utgravd i sin helhet, samt deler av vegg og gulv i en annen (Hus 9). Et større område nedenfor og mellom hustuftene ble undersøkt, men svært få strukturer og funn framkom. Hustuftene var også relativt fattige på funn, mest markant var forekomsten av små kvartsavslag, men det var også et mindre innslag slipt skifer. Dateringene viser at tuftene var i bruk i tidsrommet 2200-1600 f.Kr., med en hovedvekt på perioden 2200-1800 f.Kr.en_US
dc.identifier.citationNiemi, A. & Oppvang, J. (2018). Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder. TROMURA(46), 123 s.en_US
dc.identifier.isbn978-82-7142-069-7
dc.identifier.otherFRIDAID 1539130
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13906
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTromsø museum - Universitetsmuseeten_US
dc.relation.ispartofseriesTROMURA ; 46en_US
dc.relation.urihttps://uit.no/Content/557361/cache=20181101161504/Rapport%20Nyelv%20Nedre%20Vest%20liten_.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en_US
dc.titleNyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalderen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record