Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Giant invasive Heracleum persicum: Friend or foe of plant diversity? 

  Rijal, Dilli Prasad; Alm, Torbjørn; Nilsen, Lennart; Alsos, Inger Greve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-30)
  The impact of invasion on diversity varies widely and remains elusive. Despite the con- siderable attempts to understand mechanisms of biological invasion, it is largely un- known ...
 • Pestplanten tromsøsvineblom Jacobaea alpina x subalpina i Norge - opphav og status 

  Alm, Torbjørn; Deschamps, Amandine Maria; Often, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Jacobaea alpina (syn. Senecio alpinus, S. cordatus ) and J. subalpina (syn. Senecio subalpinus ) are native to the mountains of Central Europe. Both were cultivated as ornamentals in late 19th century Tromsø. ...
 • The Church, Pietist Mission and The Sámi. - An Account of a Northern Norwegian Mission District in the Early Eighteenth Century. 

  Storm, Dikka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The indigenous religion of the Sámi population came under strong pressure through the Pietist mission effort, which occurred during the first decades of the 18th century in Denmark-Norway. This study focuses on the complex ...
 • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

  Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T (Research report; Forskningsrapport, 2005-01)
  SEAPOP (Seabird population management and petroleum operations) er et nasjonalt, kunnskapsoppbyggende program om sjøfugl tilrettelagt for å gi styrket beslutningsstøtte for marine områder. Konseptet ble først utviklet for ...
 • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

  Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (Research report; Forskningsrapport, 2007-06)
  Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som sildemåse (Larus fuscus), svartbak (Larus marinus) og polarmåse (Larus hyperboreus) er det dokumentert høye nivåer av organokloriner ...
 • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

  Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (Research report; Forskningsrapport, 2006)
  This is the first annual report from SEAPOP, a long-term seabird programme aiming to provide and maintain base-line knowledge needed for an improved management of marine areas. For several reasons, the activities in the ...
 • SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007 

  Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, J.O.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, K.E.; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, H.; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (Research report; Forskningsrapport, 2008-04)
  This is the third annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2007, the work continued at full scale in the Lofoten-Barents Sea area, and similar studies were initiated in the southern part of ...
 • Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander 

  Erikstad, K.E.; Reiertsen, T.K.; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Systad, G.H. (Research report; Forskningsrapport, 2007-03)
  Hekkebestandene av lomvi (Uria aalge) langs norskekysten har hatt en sterk nedgang i løpet av de siste 45 årene. Den norske fastlandsbestanden utgjør i dag ikke mer enn ca 15 000 par, mens den til sammenligning ble ...
 • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

  Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, T (Research report; Forskningsrapport, 2007-04)
  This is the second annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2006, the programme was extended to the near full scale in the Lofoten-Barents Sea area, but it is aimed for implementation at the ...
 • Gamnes, Sør-Varanger k. Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949 

  Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  I løpet av 5 uker i august-september 2015 ble det undersøkt en registrert gammetuft, id.158949 og en åpen steinalderboplass,id.158956 på Gamnes i Sør-Varanger. Gammetufta viste seg å være et ishus/laksegamme fra nyere tid. ...
 • Saamelaisten ja Australian alkuperäiskansojen kouluhistorian erityispiirteet 

  Nyyssönen, Jukka; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Linkola, Inker-Anni; Paksuniemi, Merja; Turunen, Tuija; McIntosh, Leonie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
 • Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard 

  Fauchald, Per; Barrett, Robert; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Nøttestad, Leif; Skern-Mauritzen, Mette; Vikebø, Frode Bendiksen (Research report; Forskningsrapport, 2015)
  Denne synteserapporten beskriver hvordan endringene og fluktuasjonene i økosystemene i norske havområder påvirker næringsforholdene for sjøfugl. Disse endringene har konsekvenser for sjøfuglsamfunnene langs kysten, og ...
 • Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass 

  Baglo, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
  Sameleiren i Tromsdalen var lenge det mest besøkte turistmålet i Tromsø. Betydningen Tromsdalen og andre sameleire fikk som fotomotiv og møteplass i siste del av 1800-tallet, og hvordan dette skulle bidra til å bygge opp ...
 • Arctic trophy hunters, tourism and masculinities, 1827-1914 

  Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-12)
  Trophy hunting in the Arctic happened in an intersection between tourism, expeditions and hunting. This study contributes to a discrete history of masculinity within the context of trophy hunting organized from North ...
 • Upwind or downwind: the spring arrival of Arctic Terns Sterna paradisaea at Troms, north Norway 

  Barrett, Robert T (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-13)
  Arctic Terns Sterna paradisaea have a record-long migration between their breeding grounds in the Arctic and wintering areas in the Antarctic. Nevertheless, return dtaes to north Norway were remarkably constant over a 35-y ...
 • Visual Anthropology in Sardinia: review 

  Ragazzi, Rossella (Journal article; Tidsskriftartikkel; Others; Andre, 2016-11-18)
  Based on a number of Carta’s previously published articles and a doctoral thesis on the subject of Sardinian documentary and ethnographic cinema, this volume investigates the distinctive qualities of Sardinian ...
 • Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt. 

  Storli, Inger (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
 • Stepperøyrkvein Calamagrostis purpurascens i Wijdefjorden på Svalbard - einaste lokalitetar i Europa 

  Elvebakk, Arve; Nilsen, Lennart (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-24)
 • Identification of bird species used to make a Viking Age feather pillow 

  Dove, Carla J.; Wickler, Stephen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-04)
  A grave containing the remains of a wooden boat was discovered in 1934 under a low mound in a bog at Øksnes in the Vesterålen islands of northern Norway. The boat grave dates to the 10th century in the Viking Age, and grave ...
 • Fern rhizomes as fodder in Norway 

  Alm, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-09-06)
  Background: Although ferns are often known under collective names in Norway, e.g. blom, a substantial number of vernacular names for individual fern species are known, in particular for useful or poisonous taxa. In the ...

Vis mer