Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLie, Markus
dc.contributor.authorBreimo, Grethe Kristin
dc.date.accessioned2008-04-04T10:59:26Z
dc.date.available2008-04-04T10:59:26Z
dc.date.issued2008-01-14
dc.description.abstractDen 1. mars 2007 ble det innført en ny bestemmelse i kommuneloven om statlig tilsyn med kommunesektoren. Etter denne bestemmelsen ble fylkesmannen tillagt myndighet til å føre lovlighetstilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter særlovgivningen. Hovedproblemstillingen i denne utredninger er å klarlegge i hvor stor grad fylkesmannen kan kontrollere lovligheten av kommunens oppfyllelse av lovpålagte plikter. Det sentrale tema er å redegjøre for hva som ligger i begrepet lovlighetstilsyn, og om fylkesmannens tilsynsmyndighet går like langt uansett hvilket område man er på. Det kan for eksempel reises spørsmål om fylkesmannen kan føre et strengere tilsyn på områder hvor den enkeltes rettsikkerhet settes på prøve. Siden bestemmelsen er ny, kan det også reises spørsmål om bestemmelsen medfører noen endring i rettstilstanden på tilsynsområdet.en
dc.format.extent310434 bytes
dc.format.extent2081 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1392
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1166
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en
dc.subjectForvaltningsretten
dc.titleFylkesmannens lovlighetstilsyn etter kommuneloven § 60 ben
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel