Show simple item record

dc.contributor.authorKaiser, Sabine
dc.contributor.authorStrøm, Henriette Kyrrestad
dc.date.accessioned2018-10-18T09:41:16Z
dc.date.available2018-10-18T09:41:16Z
dc.date.issued2018-01-24
dc.description.abstractSense of Coherence (SOC)/Opplevelse av sammenheng ble utviklet av Antonovsky (1987) og består i originalversjonene av 29 spørsmål (SOC-29) og i en forkortet versjon av 13 spørsmål (SOC-13). SOC-13 er oversatt til norsk og alderstilpasset til barn og unge av Torsheim og Wold i 1998. Det foreligger ikke en norsk versjon av SOC-29 og denne artikkelen handler derfor kun om SOC-13. Det finnes rettighetshavere til SOC, men det stilles ingen kompetansekrav til administrering av testen. SOC kan beskrives som en indre holdning til hvordan folk ser på livet og i hvilken grad de opplever at stimuli de blir konfrontert med er begripelig, håndterbar og meningsfull, hvilket utgjør de tre skalaene. Det anbefales å anvende total skår. Høye skårer betyr høy opplevelse av sammenheng og er derfor ønskelig. Det tar omtrent 10–15 minutter å svare på SOC-13. Søket resulterte i 12 norske og 13 danske og svenske inkluderte studier, men studiene brukte ulike versjoner av SOC-13. Indre konsistens i form av Cronbach`s alfa var god for totalskåren av SOC-13 for de norske studiene. Begrepsvaliditet ble støttet gjennom konfirmerende faktoranalyse. Fremtidige studier anbefales å anvende en standardisert versjon av SOC-13 og det bør utvikles et norsk normgrunnlag for måleinstrumentet.en_US
dc.descriptionSource at: <a href=http://doi.org/10.21337/0056> http://doi.org/10.21337/0056</a>en_US
dc.identifier.citationKaiser, S. & Strøm, H. K. S. (2018). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]. PsykTestBARN, 8(1), 1-12. http://doi.org/10.21337/0056.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1549691
dc.identifier.doi10.21337/0056
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13982
dc.language.isonoben_US
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helseen_US
dc.relation.journalPsykTestBARN
dc.relation.urihttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/soc-sense-of-coherence
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record