Now showing items 1-20 of 212

  • A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study. 

   Løvaas, Mona Elisabeth S; Lydersen, Stian; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Reinfjell, Trude (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-22)
   <i>Background</i> - Anxious and depressive symptoms in youth are highly prevalent, are often comorbid and have a high rate of relapse. Preventive interventions are promising, but follow-up results are lacking. The transdiagnostic EMOTION program is an indicated preventive cognitive behavioral therapy (CBT) intervention targeting children aged 8–12 years.<p> <p><i>Methods</i> - The present study ...
  • Active and passive forms of destructive leadership in a military context: a systematic review and meta-analysis 

   Fosse, Thomas Hol; Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-02)
   Since the turn of the millennium, a growing academic interest has emerged regarding the dark side of leadership, both in general and specific contexts. Characteristics of military organisations may either reduce or exaggerate the prevalence and impact of destructive leadership. It is therefore pertinent to explore antecedents and outcomes of destructive leadership in the military context as compared ...
  • Adolescents’ experiences of the information they received about the coronavirus (Covid-19) in Norway: a cross-sectional study 

   Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-06-16)
   Background - In the first months of the coronavirus (Covid-19) pandemic, many countries took radical prevention measures. Authorities had to communicate with the public regularly to explain and ensure compliance with these measures and promote safety. The information given by authorities was mainly developed for adults, but children and adolescents may have different needs when it comes to information. ...
  • An App-Based Intervention for Adolescents Exposed to Cyberbullying in Norway: Protocol for a Randomized Controlled Trial 

   Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode; Breivik, Kyrre; Kyrrestad, Henriette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-06)
   Background: Adolescents exposed to negative online events are at high risk to develop mental health problems. Little is known about what is effective for treatment in this group. NettOpp is a new mobile app for adolescents who have been exposed to cyberbullying or negative online experiences in Norway.<p> <p>Objective: The aim of this paper is to provide a description of the content of the ...
  • Associations Between Sleep Patterns and Performance Development Among Norwegian Chess Players 

   Moen, Frode; Hrozanova, Maria; Olsen, Maja (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-28)
   An inherent part of elite-level chess are high emotional and cognitive stress loads related to performance development. Sleep is a crucial recovery strategy, previously implicated in athletic performance. The main purpose of the current study was to investigate the associations between performance development and objectively measured sleep in a sample of 14 Norwegian chess players over a period of ...
  • Å medvirke når barnevernet undersøker. En studie av barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report; Forskningsrapport, 2020-04)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. Problemstillingene belyses ved hjelp av kvantitative og kvalitative data fra 1123 undersøkelsessaker, samt intervjuer med barn, foreldre og kontaktpersoner i 12 saker. Intervjuene følger ...
  • Barn med psykisk syke foreldre: Behov for nye rutiner og bedre implemen­terings­strategier 

   Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-30)
   According to new Norwegian laws, mental health care for adults are obligated to assess all patients who are parents and to act on their children’s needs. This article outlines results from earlier publications in an ongoing study; a research project designed to evaluate the process of changes in clinical practice due to the implementation of new interventions for children of patients in a large ...
  • Barn som pårørende anno 2018 

   Lauritzen, Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-04)
   <p><i>Introduction</i>: Psykisk helsearbeid med voksne pasienter må også handle om barna deres. Det høres så enkelt ut – hvorfor er det ikke det?</p> <p>Jeg har jobbet med temaet barn som pårørende i tiår nå. I løpet av de ti årene har det skjedd mye, og samtidig ganske lite. La meg starte med å si litt om hva vi mener med barn som pårørende. Dersom du har jobbet i helsesektoren i de siste årene, ...
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid Når barnevernet undersøker, delrapport 4 

   Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild; Jarlby, Fredrikke (Research report; Forskningsrapport, 2019-10)
   Dette er den fjerde delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Rapporten baserer seg på analyse av 1123 barnevernssaker samt intervju med ledere og saksbehandlere. Forskningen som formidles i denne rapporten følger undersøkelsesprosessen fra barnevernstjenesten har besluttet at meldingen skal undersøkes til undersøkelsen er gjennomført og det ...
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger 

   Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Iversen, Anette Christine; Tjelflaat, Torill (Research report; Forskningsrapport, 2020)
   Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, for manglende systematikk, dokumentasjon og medvirkning. Noe kritikk har vært berettiget, mens annen kritikk har vært basert på feilaktig informasjon og misforståelser. ...
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid- oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Delrapport 1 

   Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla (Research report; Forskningsrapport, 2016-10-31)
   Denne rapporten er en oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen om barnevernets undersøkelsesarbeid. Rapporten inneholder oversikt over (i) erfaringer med bruk av utredningsmaler internasjonalt, (ii) risikovurderinger, (iii) brukernes erfaringer med barnevernundersøkelser og (iv) forhold som har betydning for barnevernets beslutninger etter en undersøkelse.
  • Behandling av utagerende ungdommer på barnevernsinstitusjoner 2 år etter inntak – evaluering av behandlingsmodellen MultifunC 

   Fossum, Sturla; Babaii, Aida; Handegård, Bjørn Helge (Research report; Forskningsrapport, 2018)
   Studien viser at MultifunC-behandling er kortere enn andre behandlingstiltak på barnevernsinstitusjoner og at flere av ungdommene var hjemme igjen ett år etter inntak på institusjonene. Tross forskjellen i behandlingstid var det ingen forskjeller i bruk av rusmidler, utagerende og regelbrytende atferd. Det var gunstige reduksjoner i denne typen atferd i begge behandlingstypene som ble sammenlignet. ...
  • Bulimia symptoms in Russian youth: Prevalence and association with internalizing problems 

   Koposov, Roman A; Stickley, Andrew; Ruchkin, Vladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-20)
   <p><b>Background:</b> There has been limited research on bulimia symptoms in adolescents from the general population outside the United States. This study aimed to evaluate the prevalence of bulimia symptoms in Russian youth and explore the associations between a clinical level of self-reported probable bulimia nervosa (BN) and internalizing problems, binge drinking and functional impairment by ...
  • Burnout and Engagement at the Northernmost University in the World 

   Kaiser, Sabine; Richardsen, Astrid Marie; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-12)
   Few studies have looked at the relationship of job characteristics and worker well-being among Norwegian academics. The main purpose of this study was to examine the relationship between job demands, job resources, burnout, and engagement among Norwegian university staff. In total, 236 staff from one university in Norway answered the questionnaire. Hierarchical multiple regression analyses identified ...
  • Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren? 

   Martinsen, Kristin; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Neumer, Simon-Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-01-21)
   <i>Background</i> - Quality of life and self-esteem are functional domains that may suffer when having mental problems. In this study, we examined the change in quality of life and self-esteem when targeting anxious and depressive symptoms in school children (8–12 years) using a CBT-based transdiagnostic intervention called EMOTION, Kids Coping with anxiety and depression. The aim of this study was ...
  • Child Protection Managers’ Views on Frameworks for Assessment of Children in Need 

   Vis, Svein A.; Lauritzen, Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-25)
   Internationally there has been a movement to reform investigative work in child welfare and protection systems. These reforms have aimed to introduce national frameworks that systematize the way assessments are carried out. Several reports have identified shortcomings in the way that child protection investigations are carried out in Norway. Consequently, there is a need for improvement. However, ...
  • Child responsible personnel in adult mental health services 

   Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-05)
   <b>Background</b> <br> Children who have parents with mental health problems are a vulnerable group. Intervening early to support parents with a mental illness can contribute to improve outcomes for children. Rigging the adult mental health system in such a manner that child responsible personnel are designated in wards is a strategy to systematically address the needs of families. It has since ...
  • Child-focused practice in social services for adults in Norway 

   Kristensen, Kjersti Bergum; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-23)
   <i>Summary</i> - Children of social service users are at risk for developing mental health problems as well as social and behavioral problems. Social service counselors should therefore be aware of service users’ children and provide support for them. In fact, they are obligated by law to consider children's views and their best interests in cases affecting them. Despite this, little is known about ...
  • Childhood violence and adult chronic pain among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study 

   Eriksen, Astrid M.A.; Schei, Berit; Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore; Fleten, Nils; Javo, Cecilie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-31)
   Background: Internationally, studies have shown that childhood violence is associated with chronic pain in adulthood. However, to date, this relationship has not been examined in any indigenous population. <p> Objective: The main objectives of this study were to investigate the association between childhood violence and reported chronic pain, number of pain sites and the intensity of pain in ...
  • Children and families seeking asylum in Northern Norway : living conditions and mental health 

   Lauritzen, Camilla; Sivertsen, Hilde Buvik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The mental health of children seeking asylum and their families is a somewhat neglected area of research. Research on refugee children and children living with adversities suggests that environmental factors are crucial in preventing mental health problems. This study aims at identifying central environmental conditions that affect the mental health of children living with their families at governmental ...