Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Richard
dc.contributor.authorHanssen, Stig Harald
dc.contributor.authorGunnberg, Karina Pedersen
dc.date.accessioned2008-04-28T06:20:01Z
dc.date.available2008-04-28T06:20:01Z
dc.date.issued2007-11-20
dc.description.abstractProsjektet "Fysisk aktivitet og måltider i skolen" ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle modeller, der daglig fysisk aktivitet og gode rammer for sunne måltid er integrert i skolehverdagen. Modellene skal bidra til at helsemyndighetenes anbefalinger om 60 minutters daglig fysisk aktivitet og retningslinjene for skolemåltidet blir kjent (Utdanningsdirektoratet 2007). St.meld.nr.30 (2003-2004), Kultur for læring, påpeker at mat og drikke er forutsetninger for god læring og bidrar til å skape et godt læringsmiljø. Opplæringsloven § 9a om et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø, og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler bidrar til det samme. På bakgrunn av dette og den debatten som pågår nedsatte Kunnskapsdepartementet høsten 2005 en arbeidsgruppe for å utrede en ordning med skolemåltid i grunnskolen. Utrag fra arbeidsgruppas mandat er som følger; ”Det er nødvendig å få oppdatert kunnskap om situasjonen i norsk skole når det gjelder skolemåltider og elevenes spisevaner. ...- departementet ønsker også å få mer kunnskap om hvilken effekt skolemåltider har på læringsmiljø og læringsutbytte.” Måltider i skolen og kosthold i forhold til skoleprestasjoner er med dette satt på den politiske dagsorden. Det finnes lite forskning på dette området i Norge, og det er ikke vitenskapelig bevist at det er en sammenheng mellom måltider i skolen og bedre læringsutbytte og læringsmiljø (Kunnskapsdepartementet 2006).en
dc.format.extent2658451 bytes
dc.format.extent2077 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1407
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1184
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectFrokosten
dc.subjectKonsentrasjonen
dc.subjectAtferden
dc.subjectLærevanskeren
dc.subjectMasteroppgaveen
dc.subjectBlodsukkeren
dc.subjectBlodglukoseen
dc.subjectVitaminmangelen
dc.subjectMineralmangelen
dc.subjectEksperimentell designen
dc.subjectADHDen
dc.subjectADDen
dc.subjectProteinintoleranseen
dc.subjectAsofargeren
dc.titleFrokostens betydning for konsentrasjon : hos elever i videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record