Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnå, Hilde
dc.contributor.authorMichelsen, Heidi
dc.date.accessioned2008-05-06T14:29:35Z
dc.date.available2008-05-06T14:29:35Z
dc.date.issued2008-01-15
dc.description.abstractVåren 2005 vedtok Stortinget at NAV reformen skulle gjennomføres; en reform karakterisert som den mest omfattende reformen i nyere norsk forvaltnings historie. Målene med reformen er flere i arbeid, økt effektivitet og bedre brukermedvirkning. Dette er begreper som kan knyttes opp mot New Public Management. Studien tar sikte på å forklare hvordan NPM kommer til utrykk i NAV reformen. På hvilken måte NAV kan lykkes, og hva slags oppfatning de ansatte og brukerne har med tanke på målet om økt brukermedvirkning. Det kommer fram her at NAV reformen innholder mål som kan oppfattes som motstridende, noe som kan føre til en avveining mellom hensyn til økonomisk effektivitet og brukermedvirkning. For caset i dette studiet, Nordkapp NAV kontor kommer det likevel fram at både ansatte og brukere stor sett er fornøyde med måloppnåelsen.en
dc.format.extent460334 bytes
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1413
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1192
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectNAVen
dc.subjectArbeidsforvaltningen
dc.subjectVelferdsforvaltningen
dc.subjectReformeren
dc.subjectNew Public Managementen
dc.subjectBrukermedvirkningen
dc.titleNAV - mål, visjoner og resultater : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Managementen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record