Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsen, Eirik Inge
dc.contributor.authorKarlsen, Kine Mari
dc.contributor.authorRobertsen, Roy
dc.contributor.authorHersoug, Bjørn
dc.date.accessioned2018-11-21T08:33:53Z
dc.date.available2018-11-21T08:33:53Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractRapporten har tatt for seg hvilke hensyn som var særlig vektlagt i utlysningene av matfisk-tillatelser til laks og ørret i tildelingsrundene fra 2002 til 2013. I studien ble forskriftene til tildelingsrundene studert. Dette er hensyn som var nevnt spesielt i forskriftene som ble laget til hver runde, enten som kriterier for hvem som kan søke om nye tillatelser, eller hva som skulle vektlegges ved prioritering mellom søkere. De hensynene som har ligget i lovene, og dermed vært gjeldene for alle utlysningene, har vi ikke fokusert på. Funnene fra studien viser at det har vært særlige hensyn knyttet til disse temaene: Geografisk fordeling; Distriktshensyn; Eierskap og aktørenes størrelse; Miljø; Fiskehelse; Vederlag og budrunde; Utvikling av akvakulturnæringen i seg selv; Andre hensyn. Rapporten har også sett på utviklingen av regelverket for akvakultur generelt for perioden 1973–2018. Gjennomgangen viser blant annet hvordan de særlige hensyn nevnt over har kommet inn i det generelle regelverket. Vi ser flere trender i utviklingen. Overordnet kan vi si at hensynene for hvor nye tillatelser skal komme, har dreid fra å være dominert av hvor det var ønskelig med mer havbruk, hovedsakelig ut fra distriktshensyn, til å si hvor det er mulig med mer havbruk ut fra miljøhensyn. Hvem som skal få nye tillatelser har dreid fra å være delvis basert på størrelse, hvor mindre aktører prioriteres, til å være hovedsakelig basert på vilje og evne til å betale vederlag for tillatelsen. Videre har reguleringen av hvordan det drives havbruk, og igjen særlig med tanke på å unngå eller redusere miljøproblemer, blitt mer omfattende og detaljert, og mer vektlagt.en_US
dc.description.abstract<i>English abstract</i>: Aquaculture of salmon and trout in sea in Norway needs a license, and have been issued in announced rounds. Each round comes with a Regulation from the Ministry. This report identifies special concerns that have been stated in the Regulations to be used for prioritising applicants for new licenses for the rounds 2002–2013. The development of the general laws and regulations for aquaculture from 1973 to date is also investigated, and summed up especially for the special concerns identified for 2002–2013. We see several interesting trends in the development.en_US
dc.description.sponsorshipNofima ASen_US
dc.descriptionSource at <a href=https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%2026-2018.pdf?slrid=1d79a49e-d04c-7000-99f4-b4b10fc8ec5c> https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%2026-2018.pdf?slrid=1d79a49e-d04c-7000-99f4-b4b10fc8ec5c</a>.en_US
dc.identifier.citationMikkelsen, E., Karlsen, K.M., Robertsen, R. & Hersoug, B. (2018). Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett. Nofima rapportserie (26/2018).en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1624465
dc.identifier.isbn978-82-8296-564-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14217
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNofimaen_US
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie; 26/2018en_US
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/RCN/HAVBRUK2/267572/Norway/Salmon Regulation Assessment//en_US
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EZ4UQlOdBxxMgfFahUEnMxMBdTokYWO3r5Akn79G5gN7FA
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.title.alternativeSpecial considerations for allocating licences for farming salmon and trout in Norwayen_US
dc.titleSkiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdretten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record