Show simple item record

dc.contributor.authorLauvrak, Vigdis
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvig
dc.contributor.authorHagen, Gunhild
dc.contributor.authorMovik, Espen
dc.contributor.authorAcharya, Ganesh
dc.contributor.authorForus, Anne
dc.contributor.authorHofmann, Bjørn
dc.contributor.authorJohnsen, Synnøve Lian
dc.contributor.authorKaasen, Anne
dc.contributor.authorMelve, Kari Klungsøyr
dc.contributor.authorMarkestad, Trond
dc.contributor.authorSalvesen, Kjell Å
dc.contributor.authorStaff, Annetine
dc.contributor.authorRoksund, Gisle
dc.contributor.authorKlemp, Marianne
dc.contributor.authorFure, Brynjar
dc.date.accessioned2018-11-27T12:00:31Z
dc.date.available2018-11-27T12:00:31Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstract<p><i>Hovedbudskap</i>: Rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 - 13 kan ha samme formål som dagens tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17 - 19. Fordi nakkeoppklaring vil bli observert i svangerskapsuke 11 - 13, vil tidlig ultralyd avdekke flere fostre med risiko for kromosomavvik.</p> <p>Helseeffekter</p> <ul><li>Vi fant ingen dokumentasjon for helsemessig gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd</li> <li>Et tilbud om tidlig ultralyd til alle kan føre til at det fødes færre barn med trisomi 21 (Downs syndrom)</li> <li>Vi fant ikke holdepunkter for at ultralydundersøkelser har en direkte skadelig effekt for mor, foster eller barn</li> <li>Tidlig ultralyd kan føre til flere kvinner som er fornøyde med svangerskapsomsorgen</li> <li>Betydningen av bedre diagnostisering av tvillinger med felles morkake er uavklart</li></ul> <p>Diagnostisering av ulike tilstander</p> <ul><li>Tidlig ultralyd kan påvise tilnærmet alle tvillinger som deler morkake, noe som er vanskeligere senere i svangerskapet</li> <li>Det er stor usikkerhet om diagnostisk nøyaktighet for påvisning av alvorlige strukturelle avvik, blant annet hjertefeil</li> <li>Måling av nakkeoppklaring kombinert med blodprøver (KUB) er en mer treffsikker metode for å påvise trisomi 21 enn måling av nakkeoppklaring alene</li></ul> <p>Andre konsekvenser av tidlig ultralyd</p> <p>Våre økonomiske modellanalyser viser at innføring av et offentlig finansiert tilbud om tidlig ultralyd som tillegg til ultralyd i uke 17 – 19, kan føre til en fordobling av driftskostnadene sammenliknet med dagens anbefaling. Imidlertid er det reelle forbruket av ultralydundersøkelser og fosterdiagnostikk høyere enn modellen estimerer. Det er derfor ikke gitt at et utvidet offentlig tilbud vil øke driftskostnadene for ultralyd og fosterdiagnostikk i norsk svangerskapsomsorg.</p> <p>Et tilbud om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk er etisk utfordrende, både om man skulle velge å innføre tidlig ultralyd og om man beholder dagens tilbud til en høyrisiko gruppe.</p>en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/> https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/</a>.en_US
dc.identifier.citationLauvrak, V., Norderhaug, I.N., Hagen, G., Movik, E., Acharya, G., Forus, A. ... Fure, B. (2012). Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 978-82-8121-444-6en_US
dc.identifier.isbn978-82-8121-444-6
dc.identifier.otherFRIDAID 891375
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14245
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstitutteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.titleTidlig ultralyd i svangerskapsomsorgenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record