Show simple item record

dc.contributor.authorMehus, Grete
dc.contributor.authorBongo, Berit Andersdatter
dc.contributor.authorMoffitt, Pertice
dc.date.accessioned2018-12-06T08:47:40Z
dc.date.available2018-12-06T08:47:40Z
dc.date.issued2018-11-21
dc.description.abstract<i>Norwegian abstract</i>: Kommunikasjon er viktig i utøvelsen av god omsorg. Formålet med denne studien er å utforske hvordan samer beskriver kommunikasjon i møte med helsepersonell når de snakker om helse, sykdom og omsorg og i tillegg hvilke faktorer de utpeker som viktige i denne konteksten. Elleve semi-strukturerte intervju ble gjennomført på samisk og transkribert til norsk. Det var både menn (n=2) og kvinner (n=9), yngre og eldre som alle hadde vært enten pasienter eller pårørende, eller begge deler, i møte med helsepersonell. Våre funn viser at samer kommuniserer på en sirkulær, unik måte der de «snakker rundt grøten» om helse spørsmål og at det er viktig med god tid i samtalen. Helsepersonell må være klar over at dette når de spør om direkte, private og sensitive spørsmål. Deltagerne i studien sier at å bruke samisk språk i møte med helsepersonell uttrykker en bekreftelse av deres samiske identitet, og at det er påkrevd med tolk når man skal diskutere helsespørsmål med helsepersonell. Spørsmålet om hvem som egentlig tenger tolk ble snudd om, til å gjelde helsepersonellet. Det er ikke de samiske pasientene som trenger tolk, det er helsepersonellet som gjennom lovverket er pålagt å gi likeverdige helsetjenester og informasjon på en måte som pasientene oppfatter og forstår konsekvensene av. Tolketjenesten er på plass for å hjelpe helsepersonell til å utføre sine lovpålagte oppgaver for samiske pasienter. Bruk av samisk språk i utøvelsen av pleie- og omsorg bidrar til å gi sikkerhet og respekt for samiske pasienter, noe som og fremmer helsen i et trygt miljø.en_US
dc.description.abstractCommunication is essential for the provision of competent nursing care. The purpose of this study is to explore how Sami describe communication in encounters with health care providers, when talking about health, illness, and care, as well as important factors in this context. Semi-structured interviews of eleven Sami participants in northern Norway were conducted in North-Sami language, subsequently transcribed, and translated into Norwegian. There were men (n=2) and woman (n=9), young and elders which either have been patients or next of kin, or both, in encounter with health care providers. Their stories were from GP`s office and hospitals. Our study found that the Sami communicate in a circular and unique way about health issues, and that sufficient time is essential in conversations. Healthcare providers must be aware of this and 'beat around the bush' when asking questions, approaching private or sensitive issues indirectly. According to the respondents, the use of Sami language in encounters with healthcare staff expressed a confirmation of their Sami identity, and that interpretation service is required during talks about health issues. Some of the participants turned the question around and placed the need for interpretation services with the healthcare providers instead, arguing that the Sami do not need interpretation services, but the health care providers do. They maintained that interpretation services were set up to help healthcare providers fulfill their statutory healthcare duties to Sami patients. Use of Sami language in healthcare helps to ensure comfort, safety and respect, and thereby promotes health and helps to create a safe environment.en_US
dc.descriptionAccepted manuscript version. Published version available at <a href=https://doi.org/10.18261/issn1892-2686-2018-04-04> https://doi.org/10.18261/issn1892-2686-2018-04-04</a>.en_US
dc.identifier.citationMehus, G. & Moffitt, P. (2018). Important Factors When Communicating with Sami Patients About Health, Illness and Care Issues. <i>Nordisk sygeplejeforskning</i>, 8(4), 303-316. https://doi.org/10.18261/issn1892-2686-2018-04-04en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1624509
dc.identifier.doi10.18261/issn1892-2686-2018-04-05
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.issn1892-2686
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14292
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)en_US
dc.relation.journalNordisk sygeplejeforskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectHelsevesenen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectkulturen_US
dc.subjectomsorgen_US
dc.subjecttospråkligen_US
dc.subjectvelværeen_US
dc.subjectsamisken_US
dc.subjectBilingualen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectcultureen_US
dc.subjecthealthcareen_US
dc.subjectnursing careen_US
dc.subjectwell-beingen_US
dc.subjectSamien_US
dc.titleImportant Factors When Communicating with Sami Patients About Health, Illness and Care Issuesen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record