Show simple item record

dc.contributor.advisorEilertsen, Tor Vidarnor
dc.contributor.authorLundin, Katarinanor
dc.date.accessioned2008-06-11T06:49:07Z
dc.date.available2008-06-11T06:49:07Z
dc.date.issued2008-04-21nor
dc.description.abstractAktionsforskning och aktionslärande handlar om att utveckla och förändra men också om kunskap om hur förändring går till samt olika skeenden i förändring, vilket är en central kompetens i lärande organisationer. Att studera och analysera organisationers, i det här fallet en skolas, kultur är ett sätt att förstå en organisation i all dess komplexitet. Varje skola präglas av en speciell slags kultur, speciella tankar, föreställningar, tolkningar och handlingsmönster. En skolas kultur spelar en stor roll i det vardagliga arbetet på skolan och min utgångspunkt är att det därför är viktigt att skapa en medvetenhet om och förståelse för den rådande kulturen för att använda denna medvetenhet och förståelse i skolans utvecklingsarbete. Grunden för det utvecklingsarbete som jag under det fjärde året av mastersutbildningen inom Aktionslärande och lärande genom erfarenheter har inlett och som beskrivs i denna rapport har varit en analys av kulturen på den skola jag arbetar på. Utifrån denna analys har ett förbättringsarbete inletts. Ett lokalt utvecklingsarbete är en process där de som är inblandade tillämpar sina erfarenheter för att förbättra verksamheten, vilket har varit utgångspunkten i projektet. För att förändringar ska bli givande och varaktiga måste de ta hänsyn till den kultur som råder på den enskilda skolan.nor
dc.format.extent180299 bytes
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1443
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1222
dc.language.isoswenor
dc.publisherUniversitetet i Tromsønor
dc.publisherUniversity of Tromsønor
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-3602nor
dc.subjectAndre pedagogiske fag: 289nor
dc.subjectskolkulturnor
dc.subjectkulturanalysnor
dc.subjectutvecklingsarbetenor
dc.titleKulturanalys – en väg mot förståelse och förbättringnor
dc.typeMastergradsoppgavenor
dc.typeMaster thesisnor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record