Show simple item record

dc.contributor.advisorLund, Torbjørn
dc.contributor.authorLindgren, Eva-Karin
dc.date.accessioned2008-06-18T10:54:06Z
dc.date.available2008-06-18T10:54:06Z
dc.date.issued2008-04-21
dc.description.abstractResultat från olika tester, såväl nationella som internationella, visar att allt fler svenska högstadie- och gymnasieelever har försämrad läsförståelse. Främst gäller det problem med reflektion och att klara av längre texter. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är markant, till flickornas fördel. Då jag tidigare i min lärargärning arbetat med läsning på gymnasienivå, ville jag pröva nya vägar för att förbättra elevernas läsförståelse. Hösten 2007 fortsatte jag därför ett läsprojekt som jag tidigare varit med om att utarbeta, vilket tog sin utgångspunkt i ökad avkodning. Inom ramen för skolutvecklingsprojektet genomförde jag sen min aktion, som gick ut på att förbättra elevernas läsförståelse med hjälp av olika metoder. Med hjälp av olika lästester bedömde jag elevernas förmåga såväl före som efter aktionen. Genom intervjuer och deltagande observation fick jag ytterligare underlag för mina slutsatser. Min aktion visar att samtliga delar i ekvationen avkodning x förståelse x motivation måste stimuleras för att eleverna ska få bättre läsförmåga. Genom att låta eleverna få lästid i skolan ökar motivationen. Den lästräning som behövs för att avkodningen ska fungera väl tillgodoses samtidigt. Ökad förståelse uppnås genom samtal och diskussioner, samt skriftliga uppgifter som ytterligare bearbetar innehållet.en
dc.format.extent225053 bytes
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1453
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1221
dc.language.isosween
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-3602nor
dc.subjectAndre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectLäsförståelseen
dc.subjectläsprojekten
dc.subjectgymnasieskolanen
dc.titleHur kan vi förbättra elevers läsförmåga? : ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivåen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record