Show simple item record

dc.contributor.advisorSchirmer, Henrik
dc.contributor.authorRogne, Sigbjørn Olav
dc.date.accessioned2019-02-06T11:52:50Z
dc.date.available2019-02-06T11:52:50Z
dc.date.issued2018-12-14
dc.description.abstractAlzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens, dernest karsykdom som forårsaker vaskulær demens. De fleste som får Alzheimers demens etter 65 års alder (late onset Alzheimer’s Disease, LOAD), har ikke sykdommen i familien fra tidligere. Men opptil 25 % av dem som får LOAD, har biologiske slektninger med LOAD. Personer i familier med opphopning av LOAD, har økt risiko for å få LOAD. Det er mulig at LOAD som rammer flere biologiske slektninger, skiller seg fra sporadisk LOAD. I Tromsø Demensstudie (tverrsnittsstudie) ble volumene til hjernestrukturer som påvirkes av Alzheimers sykdom og småkarsykdom målt med MR (magnetresonanstomografi) på personer med mild kognitiv svikt og kontroller. Ingen hadde hatt hjerneslag, og gjennomsnittsalderen var 69-76 år. Kvinner med mild kognitiv svikt, og med sannsynlig LOAD i familien, hadde signifikant forskjellig volum av hjernestrukturer (størst volumforskjell for hippocampus og sideventrikler) sammenlignet med kvinnelige kontroller. Spesielt gjaldt dette for kvinner som hadde en forelder med sannsynlig LOAD. Tilsvarende volumforskjeller ble ikke påvist hos menn. Til forskjell fra de andre med mild kognitiv svikt, var ikke plasma homocystein hos kvinnene med mild kognitiv svikt og med sannsynlig LOAD i familien, signifikant høyere enn hos kontrollene. I Tromsø Demensstudie fant vi at det å ha en forelder med sannsynlig LOAD, ApoE-gen med ε4 allelet, høyere plasma homocysteinnivå og høyere eGFR var uavhengig assosiert med mindre hippokampus-volum. Dette gjaldt spesielt for kvinner. I en prospektiv studie på en generell befolkning, predikerte lavgradig albuminuri, intima media tykkelse i a. carotis interna og røyking – uavhengig av hverandre – nedsatt psykomotorisk tempo og eksekutiv funksjon 13 år senere.en_US
dc.description.abstractAfter Alzheimer’s disease (AD), vascular dementia is the most common dementia type. Most persons with AD over the age of 65 (late onset AD, LOAD), are from families without LOAD. However, up to 25 % have biological relatives with LOAD. In families with recurring LOAD, there is an increased risk of LOAD. Familial and sporadic LOAD might therefore differ. In the Tromsø Dementia Study, probable prodromal familial and sporadic LOAD differed in MRI-volumes of cerebral structures for women. Probable parental LOAD, the ApoE ε4 allele, higher plasma homocysteine and higher eGFR were independently associated with less hippocampal volume. In a prospective study on a general population, albuminuria, intima media thickness of the internal carotid artery and smoking independently predicted psychomotor tempo and executive function 13 years later.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractAlzheimer’s disease (AD) is, after vascular dementia, the most common dementia type. Most persons with AD over the age of 65 (late onset AD, LOAD), are from families without LOAD. But, up to 25 % have biological relatives with LOAD. In families with recurring LOAD, there is an increased risk of LOAD. Familial and sporadic LOAD might therefore differ. In the Tromsø Dementia Study, probable prodromal familial and sporadic LOAD differed in MRI-volumes of cerebral structures for women. Probable parental LOAD, the ApoE ε4 allele (gene), higher plasma homocysteine and better kidney function were independently associated with less hippocampal volume. In a prospective study on a general population, albuminuria, intima media thickness of the internal carotid artery and smoking independently predicted psychomotor tempo and executive function.en_US
dc.description.sponsorshipThe Northern Norway Regional Health Authority The Odd Berg Group Medical Research Fund The National Association for Public Health The Norwegian Research Councilen_US
dc.descriptionNote that figure 7 in the online thesis differs from figure 7 in the printed version due to copyright restrictions.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14630
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspart<p>Paper I: Rogne, S., Vangberg, R., Eldevik, P., Wikran, G, Mathiesen, E.B. & Schirmer, H. (2013). Mild Cognitive Impairment, Risk factors and Magnetic Resonance Volumetry: Role of Probable Alzheimer’s Disease in the Family. <i>Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 36</i>(1-2), 87-98. Full text not available in Munin due to publisher restrictions. Published version available at <a href= https://doi.org/10.1159/000350408>https://doi.org/10.1159/000350408. </a><p> <p>Paper II: Rogne, S., Solbu, M.D., Arntzen, K.A, Herder, M., Mathiesen, E.B. & Schirmer, H. (2013). Albuminuria and Carotid Atherosclerosis as Predictors of Cognitive Function in a General Population. <i>European Neurology, 70</i>(5-6), 340-348. Full text not available in Munin due to publisher restrictions. Published version available at <a href=https://doi.org/10.1159/000353701>https://doi.org/10.1159/000353701. </a><p> <p>Paper III: Rogne, S., Vangberg, T., Eldevik, P., Wikran, G., Mathiesen, E.B. & Schirmer, H. (2016). Magnetic Resonance Volumetry: Prediction of Subjective Memory Complaints and Mild Cognitive Impairment, and Associations with Genetic and Cardiovascular Risk Factors. <i>Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra, 6</i>(3), 529-540. Also available at <a href= http://hdl.handle.net/10037/10573>http://hdl.handle.net/10037/10573. </a><p>en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778en_US
dc.subjectThe Tromsø Study
dc.subjectTromsøundersøkelsen
dc.titleCognitive function and mild cognitive impairment in a general population: roles of cardiovascular and genetic risk factors and magnetic resonance volumetry. The Tromsø Studyen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record