Show simple item record

dc.contributor.advisorStørkersen, Einar
dc.contributor.authorTaraldsen, Åshild
dc.date.accessioned2008-06-26T09:40:29Z
dc.date.available2008-06-26T09:40:29Z
dc.date.issued2008-06-19
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om utfordringer voksne minoritetsspråklige elever møter i tilpasset videregående opplæring. Mitt fokus har vært utfordringer i forhold til studieverkstedsmodellen. Modellen kan ses på som en fysisk møteplass for voksne under utdanning og en arena hvor opplæringen er tilpasset voksne. Min analyse og konklusjon er basert på historiene til 5 elever som på det tidspunktet intervjuene ble foretatt, befant seg i ulike stadier av sin utdanning. Voksnes læring, språklige og flerkulturelle utfordringer belyses utifra teoretikere som Malcolm Knowles, Bo Jacobsen som sentrale for å belyse voksen læring. Språklige utfordringer belyses utifra Tor-Ola Engen / Lars-Anders Kulbrandstad. Flerkulturelle utfordringer belyses utifra Asle Høgmo og Øyvind Fuglerud. I tillegg har jeg valgt ulik relevant teori som vedrører de ulike temaene. Minoritetsspråklige elevers største utfordringer i forhold til det faglige var av språklige art, både muntlig og skriftlig. Selve metoden, å benytte studieverkstedsmodellen viste seg å være vanskelig siden ingen hadde tidligere erfaring i å arbeide problembasert. De språklige vanskene gjorde at to-veis lyd-bilde forelesningene opplevdes som særlig vanskelig de første månedene. Elevene i undersøkelsen er fra sitt hjemland vant til en sterkt lærerstyrt undervisning og det å ta ansvar for egen læring var uvant. Gruppeprosessen fungerte både positivt og negativt. Det oppsto for eksempel positivt og inkluderende læringsmiljø i grupper der majoriteten bidro med faghjelp og forsøkte å fremme et godt sosialt klima. I enkelte grupper oppsto samhandlingsproblemer som førte til at enkelte ikke følte seg inkludert i prosessen, noe som var med på å skape frustrasjoneren
dc.format.extent236428 bytes
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1482
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1258
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-6308nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVoksenpedagogikken
dc.subjectMinoriteteren
dc.subjectVideregående opplæringen
dc.titleMinoriteter i videregående opplæring tilpasset voksneen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record