Show simple item record

dc.contributor.advisorGrepperud, Gunnar
dc.contributor.authorBogaard, Randi Torbjørg
dc.date.accessioned2008-06-27T09:55:27Z
dc.date.available2008-06-27T09:55:27Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractDenne oppgaven redegjør for arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole. Det fokuseres spesielt på personalets oppfatning av vilkår knyttet til deres læring og utvikling. Gjennom spørreskjema og intervju avdekkes forhold relatert til arbeidsplassens læringsmiljø og læringspotensial, kombinasjon av formell/uformell læring og mulighet for samarbeid, erfaringsdeling og refleksjon, med hovedvekt på de siste. Spørsmålene er forankret i voksenpedagogisk teori og organisasjonsteori. Denne tilnærmingen til problemområdet bidrar forhåpentlig til å klargjøre vilkår for læring i arbeid ved skolen, og derved hvordan en muliggjør en videre kompetanseutvikling. Analysen av datamaterialet ga følgende hovedfunn: Læringsmiljø og læringspotensial - Høy grad av inkludering i arbeidsfellesskapet på skolen - Stort læringspotensial i kollegiet ved at der ligger mye kunnskap hos den enkelte, antakelig primært relatert til fag. Men, begrenset vilje til utvikling, og normer/adferd som kan virke læringshindrende kan finnes Formell/uformell læring - Forbehold mot samarbeid med eksterne utdanningsinstitusjoner - Positiv innstilling til tilførsel av teori utenfra, særlig i form av faglig oppdatering, og et visst forbehold mot kurs med pedagogisk innhold Erfaringer og refleksjon. - Liten grad av organisert kollegasamarbeid, erfaringsdeling og refleksjon - dette skjer i hovedsak etter individuelle initiativ Utfordringer fremover vil være å tilrettelegge og stimulere i forhold til samarbeid og kritisk refleksjon, forene de to tradisjoner som synes å eksistere i kollegiet, og finne en balanse mellom hensynet til lærerautonomi og skolens behov for et samarbeidende kollegium. For å nå skolens mål slik de fremkommer i opplæringslov og planverk kan dette være en vei å gå.en
dc.format.extent400797 bytes
dc.format.extent2073 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1483
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1261
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-6308nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVoksenpedagogikken
dc.subjectArbeidsplasslæringen
dc.subjectLærende skoleren
dc.subjectSkoleutviklingen
dc.titleMellom tradisjon og fornying : arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record