Show simple item record

dc.contributor.advisorStørkersen, Einar
dc.contributor.authorFjellvoll, Ann-Sofi
dc.date.accessioned2008-06-27T10:20:21Z
dc.date.available2008-06-27T10:20:21Z
dc.date.issued2008-05-04
dc.description.abstractDenne masterutgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn på Politihøgskolen. Innledningsvis tas det utgangspunkt i en modell som viser vesentlige faktorer og sammenhenger for å forstå den lærendes møte med konteksten – Politihøgskolen. I voksenpedagogisk tenkning framheves livserfaring som en sentral faktor ved voksnes læring. Merriam og Caferalla (1999) viser f.eks til at det i et multikulturelt samfunn er vesentlig å kjenne til deltagernes bakgrunn og erfaring, fordi forhold som rase, kjønn, klasse og kulturelle forskjeller kan virke inn på læringsprosessen. Kan det å ha en annerledes bakgrunn enn majoriteten av studentmassen føre til at noen studenter møter utfordringer i løpet av studietiden? I oppgaven settes det fokus på forhold som synes spesielt sentrale; utfordringer knyttet til sosiale forventninger, usynliggjøring av kulturbakgrunn, læringsmiljø og språk. Disse fire hovedområdene belyses gjennom teori og gjennom empiriske undersøkelser og drøftinger. Intensjonen er å øke kunnskap og bevissthet om studenter med minoritetsbakgrunn, slik at dette kan føre til en bedre sosial og faglig tilrettelegging av studiesituasjonen. Målet er at studenter med minoritetsbakgrunn skal bli uteksaminert som gode polititjenestemenn – og kvinner, og spørsmålet er hvor vidt utdanningen setter studentene i stand til å nå dette målet. Avslutningsvis diskuteres pedagogiske implikasjoner ut fra de funnene som avdekkes.en
dc.format.extent663224 bytes
dc.format.extent2068 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1484
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1262
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-6308nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectvoksenpedagogikken
dc.subjectminoritetsstudenteren
dc.subjecthøgskoleutdanningen
dc.subjectPolitihøgskolenen
dc.titleHvilke utfordringer kan studenter med minoritetsbakgrunn møte i løpet av studietiden på Politihøgskolen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record