Show simple item record

dc.contributor.authorBrandt, Kai Erik
dc.date.accessioned2019-03-21T09:35:08Z
dc.date.available2019-03-21T09:35:08Z
dc.date.issued2018-11-09
dc.description.abstractEn hyppig brukt metode for å studere subliminale fenomener er det maskerte primings-paradigmet. Tidligere studier med dette paradigmet har vist at subliminal priming og betinging har en effekt, men det er likevel uklarheter knyttet til ulike modererende faktorer. Slike modererende faktorer kan for eksempel være forsøksdeltakeres holdninger mot en stimulus eller det kan også være av mer teknisk art slik som antall stimuli en forsøksdeltaker blir eksponert for pr sekund. Et fellestrekk for mange av de tidligere publiserte studier er at de tar i bruk svært få subliminale stimuli per supraliminale mål-ord i hver trial. Denne foreliggende studien skiller seg fra mange de foregående ved at vi tok i bruk en metode hvor det ble benyttet flere stimuli pr trial. Som stimuli-ord (primes) tok vi i bruk fornavn på norske kvinner og menn, og som stimuli-ord (targets) tok vi i bruk navn på sørnorske og nordnorske byer. Med utgangspunkt i disse stimuli-ordene prøvde vi å skape "kunstige" stereotyper hvor fornavn på menn ville gi seg utslag i subliminale assosiasjoner til nordnorske byer og fornavn på kvinner vil gi seg utslag i subliminale assosiasjoner til sørnorske byer eller omvendt. Deltakerne ble gjennom eksperimentet presentert for 5 læringsblokker hvor hver blokk ble etterfulgt av en testblokk. Testblokkene bestod av tre ulike typer primes fordelt til de tre ulike kategoriene;” lært”,” ikke lært" og” repetert/baseline”. I tillegg ble det gjennom blokkene registrert latenstid-mål for de ulike primes som en indikasjon på både en eventuell læringseffekt og effektiviteten av priming. Som en kontrollbetingelse på om primeordene var synlig for deltakerne ble det i tillegg foretatt en "synlighetstest". Denne testen viste at primeordene ikke var helt usynlig for deltakerne. I denne studien viste resultatene at vi ikke var i stand til å oppnå læringseffekter eller primingseffekter. Nøkkelord: subliminal, priming, betinging, latens-tid-mål, kunstige stereotyperen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15040
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.titleSubliminal priming og betinging av kunstige stereotyperen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record