Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnerem, Åshild
dc.contributor.authorGrimsmo, Lars
dc.date.accessioned2019-06-11T09:52:59Z
dc.date.available2019-06-11T09:52:59Z
dc.date.issued2014-05-16
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Case-kontroll studier har vist at bruk av statiner er assosiert med lavere risiko for brudd, mens randomiserte studier ikke har bekreftet en slik sammenheng. Hensikten med dette prosjektet var derfor å studere prospektivt i Tromsøundersøkelsen, om statin-bruk reduserte risiko for brudd. Metoder Blant deltakere i Tromsø 5 inkluderte vi 4612 kvinner og menn i alderen 55-74 år ved baseline i 2001-2002, og 3774 av dem hadde valide beintetthetsmålinger (BMD) fra hofte. Alle deltakere fylte inn 2 spørreskjema, som inkluderte opplysninger om bruk av statiner. Alle ikke-vertebrale brudd ble registrert fra røntgenarkivet ved Universitetssykehuset Nord-Norge fra deltagelse i Tromsø 5 frem til 1. januar 2010. Resultater I løpet av gjennomsnittlig 7,2 års oppfølging hadde 478 (17,9 %) av 2671 kvinner og 133 (7,2 %) av 1941 menn minst ett ikke-vertebralt brudd. Det var en signifikant interaksjon mellom «statin-bruk» og «tidligere brudd» blant begge kjønn (p < 0,05). Blant både kvinner og menn som tidligere hadde hatt brudd, hadde statin-brukere redusert risiko for nytt brudd på henholdsvis 46 % og 89 % (HR 0,54, 95 % konfidens intervall (KI) (0,30 – 0,97) og HR 0,11 (0,01 – 0,83)) etter justering for alder, høyde, vekt, BMD og ko-morbiditet. Blant kvinner som ikke tidligere hadde hatt brudd, var det ingen sammenheng mellom bruk av statiner og risiko for brudd. Blant menn derimot, som ikke tidligere hadde hatt brudd, hadde statin-brukere økt risiko for brudd, (HR 2,20 (1,07 – 3,96)) etter justering for andre risikofaktorer. Konklusjon Statin-bruk hadde en beskyttende effekt mot brudd hos kvinner og menn som tidligere hadde hatt brudd. Mens det hos de som ikke tidligere hadde hatt brudd, hadde statin-bruk ingen beskyttende effekt mot brudd hos kvinner, og medførte faktisk økt risiko for brudd hos menn. Vi vet ikke hva disse forskjellene kan skyldes og dette må derfor studeres nærmere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15513
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Generell indremedisin: 770en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::General internal medicine: 770en_US
dc.titleStatiner, beinskjørhet og bruddrisikoen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record