Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMyrmel, Truls
dc.contributor.authorBjøru, Anders Lamøy
dc.date.accessioned2019-06-12T08:23:00Z
dc.date.available2019-06-12T08:23:00Z
dc.date.issued2018-06-03
dc.description.abstractBakgrunn: Koronar bypass kirurgi har historisk vært foretrukket for venstre hovedstammesykdom, men i løpet av de siste ti-femten årene har perkutan koronar intervensjon seilet opp som et potensielt likeverdig tilbud til denne pasientgruppen. Formål: Å undersøke behandlingsresultater ved PCI og CABG hos pasienter med sykdom i venstre koronararteries hovedstamme som ble behandlet ved UNN mellom 2010-2015 og ikke var en del av den randomiserte NOBLE-studien. Metode: Studien er en retrospektiv kohort studie med et prospektivt design. Vi har gjennomgått 456 journaler fra pasienter som konsekutivt har fått påvist hovedstammesykdom i tidsrommet 2010 til 2015 ved UNN. Resultater: 403 pasienter inkludert i studien, 209 behandlet med CABG og 194 behandlet med PCI. Analyse av utredningsdata viste at PCI pasientene har en høyere risikoprofil. Det var signifikant økt risiko for mortalitet i PCI gruppen (HR 5.74, KI [3.44 – 9.56], p<0.000. Justert: (HR 3.1, KI [1.1-8.8], p=0.03). Det var også økt risiko for hjerteinfarkt og gjentatt revaskularisering i PCI gruppen. Konklusjon: Vi fant at å bli behandlet med PCI for hovedstammesykdom er assosiert med dårligere resultater. Viktige årsaker til forskjellen i behandlingsresultatene var at PCI gruppen var eldre, mer komorbide, og var de som oftest var akutt syke i forkant av intervensjon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15541
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kar- og thoraxkirurgi: 782en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Vascular and thoracic surgery: 782en_US
dc.titleEn sammenligning av behandlingsresultater ved perkutan koronar intervensjon og koronar bypass kirurgi hos pasienter med stenose i venstre koronararteries hovedstammeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel