Show simple item record

dc.contributor.advisorØstbye, Stein
dc.contributor.authorLunde, Grethe
dc.date.accessioned2008-07-16T09:33:24Z
dc.date.available2008-07-16T09:33:24Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å sammenligne to teorier for økonomisk vekst i regioner. På den ene siden har jeg en keynesiansk tilnærming hvor jeg har benyttet en modell utledet av Thirlwall (1980). Thirlwalls modell fokuserer på etterspørselen etter eksportvarer som kilde til økonomisk vekst, hvor tilbudet i markedet tilpasser seg etterspørselen. Jeg har supplert med teori fra blant annet Kaldor (1970) og Setterfield (1997; 2003) for å belyse ulike element ved etterspørselbasert teori. Jeg ser for eksempel på kausalkumulativ vekst som er viktig for å forklare vekst i regioner ut fra etterspørselen i markedet. Den andre tilnærmingen tar utgangspunkt i neoklassiske modeller hvor tilbudet i markedet er utgangspunktet for å forklare økonomisk vekst. Som sammenligningsgrunnlag til Thirlwalls modell har jeg benyttet Solow-modellen som representant for den neoklassiske tilnærmingen. Jeg har sett på modellenes teoretiske forskjeller, hvilke svakheter de har og hvilke politiske implikasjoner de gir. Forskjellene i de teoretiske tilnærmingene ligger i antagelsen bak hva som generer økonomisk vekst og hvilke faktorer som er avgjørende for å oppnå vekst. Modellene kritiseres blant annet for å ha et for ensidig fokus på markedssynet som antas. Den neoklassiske tilnærmingen har vært mest brukt som grunnlag for å forklare økonomisk vekst i regioner, men det jobbes for å få et større fokus på den keynesianske tilnærmingen for å oppnå full forståelse av hvorfor det oppstår forskjeller i vekstratene mellom regioner.en
dc.format.extent503282 bytes
dc.format.extent2062 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1556
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1337
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOK-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.titleEn sammenligning av økonomiske teorier for regional veksten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record