Now showing items 1-1 of 1

    • Norsk petroleumssektor i cyberspace. Materialitet, digitalisering og sikkerhet 

      Amundsen, Elizaveta Sergejevna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
      Den hyppige teknologiutviklingen har medført at risikobildet i samfunnet og verden for øvrig har endret seg. Norge, som et lite, men veldig digitalisert land møter de digitale utfordringene tidlig og er mer utsatt for truslene i cyberspace. For å klare å forebygge angrep fra det digitale rom, er det nødvendig å ha en god sikkerhetspolitikk, også i det digitale domenet. Sikkerhet handler om å verne ...