Now showing items 1-1 of 1

    • Folkemusikkarkiv og tilgjengelighet. Om kulturarv, mangfold, makt og demokrati 

      Arnesen, Astrid Bruun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
      I litteraturen er det bred enighet om at folkemusikkarkivene forvalter en viktig del av den immaterielle kulturarven i Norge. Arkivarene og institusjonene de er ansatt ved har ansvar for å samle inn, ta vare på og forvalte denne arven, i samarbeid med musikere, dansere og andre som til sammen utgjør folkedansfeltet. Folkemusikkarkivene er et såpass lite ensartet felt, både når det gjelder institusjonenes ...