Now showing items 1-1 of 1

    • Komplementær tegneserieanalyse. Bildefortellinger og dokumentasjonsvitenskap 

      Baumann, Michael (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-15)
      Oppgaven er skrevet med to formål. Det første er diskusjonen av begrepet tegneserie og innføringen av et bredere bildefortellingsbegrep. Det andre formålet er en drøfting og utprøving av dokumentasjonsvitenskap som metode i analyse av tegneserier og bildefortellinger. I oppgaven drøftes det problematiske forholdet mellom tekst og bilde i kunst- og kulturhistorien. Videre blir tegneseriens definisjons- ...