Now showing items 1-1 of 1

    • Problemstillinger rundt tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver og doktorgradsavhandlinger i Munin. 

      Larssen, Tanja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-13)
      En undersøkelse av tidligere og nåværende studenter ved UiT sin holdning til åpen tilgjengeliggjøring av oppgaver og avhandlinger i Munin. Oppgaven gjennomgår statistikk for tidligere leverte oppgaver i Munin og benytter en spørreundersøkelser for å innhente data fra nåværende studenter. Resultatene viser at et flertall av studentene som setter begrensinger for tilgjengeliggjøring i Munin begrunner ...