Now showing items 1-1 of 1

    • "[...]given proper motivation, almost anyone will believe almost anything" : troverdighet, forfalskninger og dokumenter. 

      Wiese, Yngvild Marie Kaarbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
      Å vurdere troverdighet, og å stole på andre aktører er en så selvsagt del av vårt hverdagsliv at vi ofte ikke tenker over alle de situasjonene som krever at vi stoler på eksperter. For at vi igjen skal bli oppmerksomme på disse tillitsforholdene, må det ofte oppstå en tillitskrise. Ulike typer svindler og forfalskninger er eksempler på slike tillitskriser, og krisen som oppstod i kjølvannet av Bernie ...