Show simple item record

dc.contributor.advisorTjelmeland, Hallvard
dc.contributor.authorSteinvik, Marit
dc.date.accessioned2019-09-02T08:01:37Z
dc.date.available2019-09-02T08:01:37Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler norske motiver og interesser bak samarbeidet med Sovjetunionen, senere Russland, om atomsikkerhet i Nordvest-Russland i perioden 1985–98, med utgangspunkt i kildemateriale fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Oppgaven følger bakgrunnen for og utviklingen av samarbeidet, som gikk ut på å sikre atominstallasjoner og begrense og rydde opp i forurensningen fra atomvirksomheten i Nordvest-Russland, med fokus på norske myndigheters synspunkter. Oppgaven viser at flere interesser og motiver lå bak det norske engasjementet: beskytte og rydde opp i miljøet, næringsvirksomhet knyttet til frittgående dyr og fiskeri samt matsikkerhet, beskytte befolkningen i Norge og Nordvest-Russland mot helseskader, hensynet til media og opinionen, skape et internasjonalt engasjement, og nedrustning og ikke-spredning av kjernefysisk materiale. Denne oppgaven belyser nye sider ved miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Sovjetunionen/Russland gjennom bruk av tidligere ubrukt kildemateriale, samt gjennom å utfylle den eksisterende litteraturen. Til sammen kan denne oppgaven ses på som et bidrag til å gi en mer helhetlig fremstilling av det norske bidraget til atomsikkerhet i Nordvest-Russland.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16043
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3900
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084en_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectRusslanden_US
dc.subjectAtomsikkerheten_US
dc.subjectMiljøpolitikken_US
dc.subject1990-talleten_US
dc.subjectAMECen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectMotiveren_US
dc.subjectNordvest-Russlanden_US
dc.subjectKjernekraftverken_US
dc.subjectAtomavfallen_US
dc.subjectUtenrikspolitikken_US
dc.subjectTsjernobylen_US
dc.titleNorsk-russisk atomsamarbeid 1985-98. Motiver bak det norske engasjementeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record