Show simple item record

dc.contributor.advisorBones, Stian
dc.contributor.authorBergmann, Gerda Lovisa Marie
dc.date.accessioned2019-09-02T08:06:01Z
dc.date.available2019-09-02T08:06:01Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractUnder den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945 møttes okkupant og okkupert; tyskere og nordmenn; soldater og sivile. Denne avhandlingen søker å avdekke hvordan nordmenn ble fremstilt i den tyske okkupasjonsavisen Deutsche Polarzeitung, fra november 1944 Polar-Kurier, utgitt i Tromsø 9. februar 1941–6. mai 1945. Avisen er lite utforsket i tidligere forskning, men kildeundersøkelser tilsier at den trolig må forstås som et sivilt presseprodukt. Imidlertid var den sannsynligvis hovedsakelig rettet mot tyske og tyskallierte soldater i Norge, og i tillegg deltok soldater i produksjonen av avisen. Fremstillingene analyseres hovedsakelig kvalitativt ved representasjonsanalyse, og det undersøkes hvilke emner nordmenn ble presentert i forbindelse med, hvordan språkbruken om nordmenn var, samt hvordan relasjonen mellom nordmenn og tyskere ble fremstilt som et fellesskap. Slik søker avhandlingen å besvare to problemstillinger: Hvorvidt fremstillingene av nordmenn var preget av en ideologisk slagside; enten en SS-ideologisk rasebasert tankegang eller en mer økonomisk «Großraumwirtschaft»-tenking, eller om de kan knyttes til mer allmenne former for tyske Norden-svermeri, eller om representasjonene av nordmenn først og fremst må forstås i lys av Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier som nyhetsorgan. Videre undersøkes det om fremstillingene var dynamiske eller statiske, og om det slik kan spores en utvikling i representasjonen av nordmenn. Dette gjøres ved utvalget av fire ulike måneder: Først undersøkes fremstillingen av nordmenn i avisens første uker (9. februar–4. mars 1941) og måneden etter Svolvær-raidet (5. mars–4. april 1941). Deretter undersøkes fremstillingene i august 1943, som i stor grad ble preget av tyske aksjoner mot norske partisaner. Til slutt studeres representasjonene av nordmenn i tidsrommet 21. november–20. desember 1944, og dermed etter overgangen til Polar-Kurier, som var en sammenslåing av Deutsche Polarzeitung og Lappland-Kurier i november 1944. Siste periode innebærer slik også tiden under og etter tysk tilbaketrekning fra Finland og tvangsevakueringen av den norske befolkningen i Finnmark og Nord-Troms. En undersøkelse av Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier finnes i appendiks.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16044
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3900
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en_US
dc.subjectDeutsche Polarzeitungen_US
dc.subjectPolar-Kurieren_US
dc.subjectOkkupasjonen_US
dc.subjectAndre verdenskrigen_US
dc.subjectNordmennen_US
dc.subjectSSen_US
dc.subjectGroßraumwirtschaften_US
dc.subjectTysklanden_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectAvisen_US
dc.subjectRepresentasjonsanalyseen_US
dc.titleOkkupant om okkupert. Fremstillingen av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941–1945)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record