Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØvernes, Siv
dc.contributor.authorMoe, Renate
dc.contributor.authorSedahl, Monica Skrindo
dc.date.accessioned2019-10-24T07:58:54Z
dc.date.available2019-10-24T07:58:54Z
dc.date.issued2019-10-01
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie om hva i introduksjonsprogrammet som kan fremme og hemme deltakernes gjennomføring sett ut fra deltakers perspektiv. Det er fem bosatte kvinnelige flyktninger, med rett og plikt til deltakelse, som har delt av sine erfaringer og sine opplevelser av introduksjonsprogrammet. Vi ønsket, gjennom erfaringer fra de som kjenner «hvor skoen trykker», å bidra til å finne mulige faktorer til hva som kan gjøres annerledes eller suppleres med i introduksjonsprogrammet slik at flere lykkes med gjennomføringen. Undersøkelsen viser at introduksjonsprogrammet har et forbedringspotensial i forhold til å være et av de viktigste virkemidlene for nyankomne migranter til raskt å komme inn i og forbli i arbeidslivet. Det vil være essensielt å lytte til deltakeres erfaringer og opplevelser av introduksjonsprogrammet og programmets innhold for å tilrettelegge for en god språklæring og integrering. Deltakeres tidligere utdanning og yrkeserfaring bør vektlegges dersom læringsutbytte skal bli best mulig. På tross av at dette er en kvalitativ studie med få respondenter kan man anta at funnene illustrerer en felles problematikk. Nøkkelord: Introduksjonsprogrammet, individuell plan, resiliens, språk, brukermedvirkning, nettverk, migrasjon, migrasjonsprosessen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16464
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSSO-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.titleVeien til en inkluderende og god fremtid i Norge. En kvalitativ studie om hva som kan fremme og hemme for gjennomføring i introduksjonsprogrammeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)