Show simple item record

dc.contributor.advisorKumle, Merethe
dc.contributor.advisorFrantzen, Jan Ole
dc.contributor.authorHøifødt, Heidi S Hafstad
dc.contributor.authorNielsen, Line Bøe
dc.date.accessioned2008-12-08T14:57:47Z
dc.date.available2008-12-08T14:57:47Z
dc.date.issued2008-09-15
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å kartlegge kvinners tilfredshet med mammografiscreeningtilbudet i Troms og Finnmark, både på Mammografibussen (EMMA) og Brystdiagnostisk Senter (BDS) på Universitetssykehuset Nord-Norge. Dette ble gjort med en epidemiologisk spørreundersøkelse der 1109 kvinner som hadde deltatt i Mammografiprogrammet i perioden januar - mars 2006 fikk tilsendt et sekssiders spørreskjema. Totalt svarte 913 av de forespurte kvinnene på spørreskjemaet (82,3 %). Dataene som ble innsamlet ble analysert med hjelp av SPSS og STATA. Utvalget var representativt for befolkningsgruppen for øvrig, med jevn aldersfordeling. Som forventet var kvinnene svært tilfredse med tilbudet de får, og hverken alder, bosted, utdanning eller screeningsted hadde stor betydning for kvinnenes totale tilfredshet. BDS kom litt bedre ut enn EMMA når det gjaldt tilfredshet med radiografens opptreden under bildetakingen. Alder og utdanning har liten betydning for grad av tilfredshet, men påvirker måten kvinnene svarer på, en indikasjon på at det også påvirker hvordan de oppfatter informasjonen som gis av Mammografiprogrammet og personalet ved BDS og EMMA. Med et utvalg av kvinner som hadde valgt å møte opp til screening, og deretter var positive til å svare på et spørreskjema, var det ikke overraskende å finne at de aller fleste var fornøyde med tilbudet. For å finne frem til de faktorene som kan forbedres ved screeningtilbudet i Troms og Finmark, bør det innhentes informasjon fra kvinner som deltar for første gang, eller har valgt bort undersøkelsen etter et første møte med Mammografiprogrammet.en
dc.format.extent1485206 bytes
dc.format.extent2071 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1667
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1445
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleTilfredshetsundersøkelse blant deltakerne i mammografiscreeningprogrammet ved Brystdiagnostisk Senter (BDS): kvalitetssikring av screeningdriften.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record