Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Svein Ottar
dc.contributor.authorHenriksen, Siv-Heidi
dc.date.accessioned2019-12-02T08:51:23Z
dc.date.available2019-12-02T08:51:23Z
dc.date.issued2018-11-30
dc.description.abstractUnderernæring og dårlig matlyst blant sykehjemsbeboere er et aktuelt tema både i media og innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er et tilsynelatende fokus på mat og ernæring, men det finnes lite informasjon om hva beboerne selv mener om måltidsituasjonen. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan beboere på sykehjem/helseinstitusjon opplever middagsmåltidet basert på individenes sanseinntrykk og opplevelse. Mer spesifikt tar temaet for seg spørsmål om hvor fornøyde beboerne er med spiseplassen, det sosiale miljøet og middag, samt hvordan disse delopplevelsene individuelt og samlet har betydning for opplevelse av middagsmåltidet. Det teoretiske rammeverket bygger blant annet på Five Aspects Meal Model, som er en modell utviklet for utredning av ulike aspekter ved måltidet. Datainnsamling har blitt gjennomført ved hjelp av personlige strukturerte intervjuer. I studien deltok det 27 beboere med samtykkekompetanse. Resultatene av undersøkelsen viser beboernes aksept og hva de mener er viktige faktorer i vurdering og opplevelse av middagsmåltidet. De visuelle sanseopplevelsene har mest betydning for opplevelse av spiseplassen. Interaksjon mellom beboere har mest betydning for opplevelse av det sosiale miljøet, og middagens utseende og smak betyr mest for opplevelsen av middag. Opplevelse av middag har størst og positiv betydning for totalopplevelse av middagsmåltidet. Det sosiale miljøet har en svakere og negativ effekt, mens spiseplassen har ingen signifikant betydning for totalopplevelsen. Studien kan bidra til en bedre forståelse av beboernes opplevelse av middagsmåltidet og hvilke forbedringstiltak institusjonen bør vurdere, blant annet råvarenes kvalitet og tilberedning, middagslukt og utforming av spiseplass. Studien belyser viktigheten med sansestimuli og hvordan man i forbindelse med middagsmåltidet kan skape multisensoriske opplevelser, som kan bidra til økt matlyst og tilfredshet hos beboerne.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16759
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectSanseren_US
dc.subjectMultisenoriske opplevelseren_US
dc.subjectMåltidsmiljø og middagen_US
dc.subjectTotalopplevelseen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleBeboernes opplevelse av middagsmåltidet på sykehjem/helseinstitusjon. Betydningen av sensoriske opplevelser og tilfredshet med måltidsmiljø og middagsmaten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record