Show simple item record

dc.contributor.advisorFuru, Eli Moksnes
dc.contributor.authorAnthin, Tina
dc.date.accessioned2008-12-10T11:32:02Z
dc.date.available2008-12-10T11:32:02Z
dc.date.issued2008-11-01
dc.description.abstractSammanfattning Syfte: Syftet med mitt arbete har varit att försöka ta reda på hur man kan använda sinnena för att underlätta elevernas lärande. För att utforska detta har jag använt mig av ett arbetsmaterial från USA som heter ”How does your enigine run?” Materialet har som mål att utveckla elevernas sensoriska integration med hjälp av många olika typer av övningar för de olika sinnena. Eleverna skall på så sätt själva lära sig att känna igen de olika sinnena och sedan använda sig av denna kunskap i sitt eget lärande. Arbetet genomfördes som ett aktions-forskningsarbete och på så sätt har jag fått arbetet belysts på ett djupare plan. Metod: Jag har använt mig av kvalitativa metoder främst observationer och loggboks-skrivande för att närmare ta reda på vad som skedde under aktionen. Resultat: Ett resultat av arbetet med sinnena var att det blev ett trivsammare och lugnare klimat i klassrummet, vilket ledde till att uthålligheten för att arbeta förbättrades, som i sin tur påverkade lärandet i positiv riktning. Jag upplevde också att elevernas självkännedom och tolerans gentemot andra ökade under arbetet med sinnena.en
dc.format.extent745319 bytes
dc.format.extent2059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1678
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1460
dc.language.isosween
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-3602nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.subjectsensorisk integrasjonen
dc.subjectlæringen
dc.titleSinnenas betydelse för lärandet – ett aktionsforskningsarbeteen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record