Show simple item record

dc.contributor.advisorFuru, Eli Moksnes
dc.contributor.authorMansler, Karin
dc.date.accessioned2008-12-10T12:24:21Z
dc.date.available2008-12-10T12:24:21Z
dc.date.issued2008-11-01
dc.description.abstractEtt av mina uppdrag som lärare i den svenska skolan är att främja jämställdhet mellan könen. I mitt masterarbete har jag valt att arbeta med mina elevers ögonblickstexter - korta beskrivande texter om ett ögonblick i deras liv. Man kunde lätt se vilka texter som var skrivna av flickor och vilka som var skrivna av pojkar. Jag ville medvetandegöra eleverna om detta för att därefter ge dem möjlighet att använda sin nya kunskap till att utveckla sina texter. Språket påverkar och utvecklar tanken. Språket är ett redskap i jämställdhetsarbetet. Aktionen bestod av flera delar: Texter, diskussioner om texterna, där elevernas förutfattade meningar visade sig, diskussioner om dessa, nya texter. Man kan likna arbetet vid en spiral som rör sig i cirkel, hela tiden uppåt. Metodansatsen är kvalitativ. Jag lät eleverna efter varje skrivtillfälle undersöka texterna utifrån deras uppfattning huruvida texten var skriven av en pojke eller flicka. Från det material jag då fick från dem lade jag upp de kommande diskussionerna. Jag är inspirerad av Tom Tillers GLL-struktur, där G står för Göra (eleverna skriver ögonblickstexter), L för Lära (eleverna reflekterar kring texterna) och det sista L:et för Lista ut (eleverna använder den nya kunskapen för att skriva mer nyanserade texter.) Resultat: Aktionen pågick från oktober till slutet av mars. När jag jämför texterna från starten med texterna i slutet så ser jag marginella förändringar, inga tydliga resultat. Däremot kan jag konstatera att aktionens syfte, att främja jämställdhet kom ett långt steg framåt i min klass genom de diskussioner som texterna lade grunden till.en
dc.format.extent6125919 bytes
dc.format.extent2059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1681
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1462
dc.language.isosween
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-3602nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectjämställdheten
dc.subjectmedvetandegöraen
dc.subjectögonblickstexteren
dc.subjectdiskussioneren
dc.subjectgenus/könen
dc.titlePojkars och flickors ögonblickstexter : hur kan man arbeta för att utveckla mångfalden i texterna och genom detta främja jämställdhet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record