Show simple item record

dc.contributor.advisorHoltedahl, Knut
dc.contributor.authorKvalvik, Kristin
dc.contributor.authorTjong, Elen
dc.date.accessioned2008-12-11T09:23:17Z
dc.date.available2008-12-11T09:23:17Z
dc.date.issued2008-09
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av kreftsykdommer er økende. For allmennlegen innebærer det en stor utfordring å fange opp pasienter med kreft på et tidlig tidspunkt. I forberedelsene til femte års oppgaven kontaktet vi professor Holtedahl ved Institutt for samfunnsmedisin, som introduserte oss for temaet kreftdiagnostikk i allmennpraksis. Vår oppgave ble knyttet opp mot registreringer fra et pilotprosjekt, som testet skjema senere brukt i et omfattende prosjekt om kreftsymptomers rolle i diagnostikken av kreft. Metode: Vi benyttet kvantitativ og kvalitativ metode. Vi analyserte et tallmateriale fra èn leges registreringer av fokale og generelle kreftsuspekte symptomer i en uselektert allmennpraksis. I tillegg gjennomførte vi semistrukturerte intervju med fire sykehusleger og en allmennpraktiserende lege. Resultater: I 1842 pasientkonsultasjoner ble det registrert totalt 161 kreftsuspekte symptomer. Symptomene hoste/heshet og føflekk hadde flest registreringer, med henholdsvis 45 og 22 prosent av alle symptomer. Fordøyelsesproblemer hadde ingen registreringer. Det var ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene i forhold til kreftsannsynlighet og symptomvarighet. Allmennlegen vurderte kreftsannsynligheten som økende med økende alder. Tiltak i form av rtg/billeddiagnostikk ble i større grad benyttet ved høy kreftsannsynlighet. Intervjumaterialet resulterte i tre hovedtema som omhandlet tillitsforholdet mellom pasient og fastlege, tidsforløpet fra symptomdebut til henvisning, og tilfredshet ved henvisningen. Konklusjon: Registreringene av kreftsuspekte symptomer var ikke helt som forventet. Vi tror at en del av de uventede funnene skyldes tilfeldigheter og et lite tallmateriale. Sykehuslegene ga uttrykk for at allmennlegenes vurderinger var faglig gode. De vektla tillitsforholdet mellom pasient og primærlege som av betydning i det diagnostiske arbeidet. Det er vanskelig å si noe om symptomenes relasjon til kreft i denne undersøkelsen. Til det trengs et større materiale og prospektive data over krefttilfelleren
dc.format.extent590562 bytes
dc.format.extent2065 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1691
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1434
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.subjectmedisinen
dc.titlePrimærlegens rolle i diagnostikk av kreft : en kvantitativ og kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record