Show simple item record

dc.contributor.advisorTiller, Tom
dc.contributor.authorRønningsbakk, Lisbet
dc.date.accessioned2020-01-14T07:50:35Z
dc.date.available2020-01-14T07:50:35Z
dc.date.issued2020-02-28
dc.description.abstractAvhandlingen søker å belyse de påvirkningene som teknologiens inntog i skolens undervisning har på elevenes læringsarbeid, med særlig fokus på elevenes skriving, undervisningens innhold og arbeidsmåter, og elevrollen. Dataene stammer fra en casestudie med to klasser og 25 elever fra fjerde og tiende trinn, utvalgt på bakgrunn av lærernes engasjement for bruk av teknologistøtte i sin undervisning. Med basis i observasjonslogger, elevarbeid, møtereferater og ulike typer dokumenter, oppsummeres empirien som fortellinger fra hver av de to skolene. Videre utgjør teoridelen der didaktiske tradisjoner, kunnskapssyn, og perspektiver på læring i skolen, har fått en gjennomgang for å avklare innholdet i begrepet læringsarbeid. Studien viser at elevenes læringsarbeid påvirkes på mange vis av teknologibruk. Teknologistøttet skriving skiller seg vesentlig fra det å skrive for hånd, på måter som endrer både arbeidet med skrivestrategier og tekststrategier. Elevene trenger ikke lenger å ha motoriske ferdigheter for å skrive pent for hånd, og teksten produseres fleksibelt i motsetning til håndskreven tekst. Dette letter skrivearbeidet, men ser ikke ut til å påvirke tekstenes kvalitet positivt. Undervisningens innhold og arbeidsmåter kan også påvirkes i stor grad, ikke minst når elevene får hente innhold fritt på internett og velge fritt mellom ulike arbeidsmåter. Tilpasningen til både lokale forhold og den enkelte elevs forutsetninger, får nye og bedre vilkår. Men fleksibiliteten og de mange mulighetene forutsetter at elevrollen evner å tilegne seg digital kompetanse og læringsstrategier som gjør at elevene evner å utnytte det utvidete handlingsrommet til fordel for egen læring. Elever med svake læreforutsetninger ser ut til å bli mer sårbare i møtet med de uendelige mulighetene som teknologien bidrar med. Lærernes kompetanse blir derfor avgjørende for om teknologien bidrar positivt til skolens undervisning og elevenes læring.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractPå hvilke måter påvirker teknologibruk i skolen elevenes læringsarbeid? Med basis i observasjonslogger, elevarbeid, møtereferater og ulike typer dokumenter, oppsummeres casestudien som to fortellinger fra to klasser, som søker å gi noen svar på spørsmålet. Skriving, innhold og arbeidsmåter påvirkes vesentlig når elevene bruker teknologi. Skrivearbeidet blir lettere, men elevene skriver ikke nødvendigvis bedre tekster. Tilpasningen til både lokale forhold og den enkelte elevs forutsetninger, får nye og bedre vilkår med økt tilgang til innhold og arbeidsmåter. Men fleksibiliteten forutsetter en elevrolle med digital kompetanse og læringsstrategier som evner å utnytte det utvidete handlingsrommet. Elever med svake læreforutsetninger ser ut til å bli mer sårbare i møtet med de uendelige mulighetene som teknologien bidrar med. Lærernes kompetanse blir derfor avgjørende for om teknologien bidrar positivt til skolens undervisning og elevenes læring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/17088
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleNår didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisningspraksis.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record