Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Lennart J.
dc.date.accessioned2006-09-08T11:03:12Z
dc.date.available2006-09-08T11:03:12Z
dc.date.issued2001-12-14
dc.description.abstractJeg har sett nærmere på noen av Roy Jacobsens tekster som har handlinga lagt til Nord-Norge. Disse tekstene er Det nye vannet og tre noveller i Det kan komme noen, nemlig "Steinene", "Møte" og "Det kan komme noen". Innafor hver enkelt tekst har jeg nærma meg det nordnorske fra det mer allmenne. Det vil si at jeg har starta med å anslå tekstenes tematikk, hvor forandring, og redsel for sådan, står sentralt. Deretter har jeg kommet inn på Jacobsens nordnorske sted i forhold til denne tematikken. Tekstene handler om møter mellom mennesker med ulike tanke- og levesett, eller mennesker tilhørende ulike livsrom. I disse tekstene vil det si møter mellom det urbane og det nordnorske livsrom. I tillegg til at jeg har villet synliggjøre livsrommenes særtrekk, har jeg også kommet inn på møtenes konsekvenser. I den anledning har jeg vist hvordan tekstene problematiserer tradisjonelle dikotomatiske motsetninger av typen natur - kultur. Jeg har underveis i arbeidet, og særlig i avslutningskapitlet, argumentert for at Roy Jacobsen, gjennom disse tekstene, forfekter nødvendigheta av erfaringsutveksling mellom de to livsrommene. Oppgava er delt inn i 5 kapitler. I kapittel 1 gir jeg en kort presentasjon både av oppgavas problemstilling og av Roy Jacobsens forfatterskap. Kapittel 2 omhandler den teori om rommet i litteraturen som jeg har anvendt i analysearbeidet. Sentrale navn og begreper er M.M. Bakhtins kronotopbegrep, Frederik Tygstrups identitetsbegrep og Anniken Greves stedsfilosofiske betraktninger. Videre blir Det nye vannet presentert under kapittel 3, og de 3 novellene fra samlinga Det kan komme noen under kapittel 4. I kapittel 5 avlutter jeg oppgava med å trekke noen slutninger av analysene, og forsøker å se dette arbeidet i sammenheng med Roy Jacobsens forfatterskap forøvrig.en
dc.format.extent522738 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/170
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_69
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2001 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042en
dc.subjectDet nye vanneten
dc.subjectNord-Norgeen
dc.subjectDet kan komme noenen
dc.subjectRoy Jacobsenen
dc.title"En ødemark og en dødens forgård". Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens forfatterskapen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgavenor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record