Show simple item record

dc.contributor.advisorIngerøyen, Arnulf
dc.contributor.authorMunkvold, Kirsti Johanne
dc.date.accessioned2009-01-15T15:20:38Z
dc.date.available2009-01-15T15:20:38Z
dc.date.issued2008-11-17
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn ved en tannpleierutdanning. Innledningsvis tas det utgangspunkt i Kompetansetrekanten, som viser inndelingen av profesjonell kompetanse. For å kunne utøve tannpleieryrket på en kompetent måte er teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse en forutsetning. Hovedfokus i denne oppgaven var minoritetsstudentenes utfordringer knyttet til faglig læringsutbytte, tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter ved tannpleierutdanningen. Dette synes å være avhengig av god kommunikasjon med lærere, medstudenter og praksisveiledere på arenaer som tradisjonell klasseromsundervisning, i gruppearbeid og i praksis på studentklinikk og ekstern praksis på tannklinikker rundt om i landet. Dette er områder som belyses gjennom teori, gjennom empirisk undersøkelse og drøftinger. I studien har jeg benyttet en kvalitativ tilnærming, nærmere bestemt det semi-strukturerte forskningsintervju. Jeg har intervjuet 5 tannpleierstudenter som gikk 2.året på studiet. Et av momentene som kom frem var språklige utfordringer på de ulike læringsarenaene, som kan føre til dårligere læringsutbytte for studenter med minoritetsbakgrunn. Avslutningsvis diskuteres implikasjoner i forhold til de utfordringer som har kommet frem i oppgaven.en
dc.format.extent187906 bytes
dc.format.extent2073 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1724
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1494
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-6308nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectvoksenpedagogikken
dc.subjecthøyere utdanningen
dc.subjectflerkulturelle studenteren
dc.titleFlerkulturelle studenter som ressurs i høyere utdanningen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record