Show simple item record

dc.contributor.advisorHood, Bryan
dc.contributor.authorArntzen, Johan Eilertsen
dc.date.accessioned2009-01-30T15:46:14Z
dc.date.available2009-01-30T15:46:14Z
dc.date.issued2008-05-16
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen har vært todelt. For det første har det vært min hensikt å drøfte hvordan fosfatanalysen som metode har vært anvendt i norsk arkeologi. Dette har blitt problematisert gjennom å se på fosfatanalysens generelle forutsetninger som metode. Ved å presentere et utvalg norske applikasjoner av fosfatanalysen, spesielt innenfor forvaltningsarkeologien, har jeg fremhevet og kritisert en tendens til at metoden verken blir diskutert i stor nok grad, eller utnyttet på best mulig vis. Den andre problemstillingen jeg har forsøkt å belyse, har dreid seg rundt fosfatanalysens potensielle nytte innenfor forskning på tidlig jordbruk i Nord-Norge. Det argumenteres for at et større fokus på ulike typer jordbruk, fremfor et fokus på tidfesting av jordbruksoppkomsten, vil kunne være interessant. Tilnærmingen til dette har vært en eksperimentell fosfatanalyse ved Skålbunes i Nordland, der man ut ifra konvensjonelle arkeologiske kilder ikke har kunnet tilnærme seg jordbruksspørsmål i nevneverdig grad. Jordforholdene ved lokaliteten begrenset en enhetlig tolkning av fosfatanalysen, men et jordlag tolket som dyrkningsspor viste interessante variasjoner. Det presenteres en hypotese om at jordbruket på lokaliteten i eldre jernalder, har hatt en svedjebruklignende karakter.en
dc.format.extent13151152 bytes
dc.format.extent2073 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1742
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1518
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDARK-3900nor
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Annen arkeologi: 099en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectfosfatanalyseen
dc.subjectNord-Norgeen
dc.subjectførromersk jernalderen
dc.subjectjordbruken
dc.titleFosfatanalyse som innfallsvinkel til forsking på tidlig jordbruk i Nord-Norge : et case study fra eldre til yngre jernalder på Skålbunes, Bodø kommune, Nordlanden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record