Show simple item record

dc.contributor.advisorEilertsen, Hans Christian
dc.contributor.authorØyen, Frode Jacobsen
dc.date.accessioned2020-03-12T09:39:21Z
dc.date.available2020-03-12T09:39:21Z
dc.date.issued2019-11-15
dc.description.abstractNetto utslipp av karbon til atmosfæren har økt siden starten på den industrielle revolusjon. Rundt halvparten av karbon som slippes ut blir tatt opp av havet fysisk via karbon fluks eller bundet opp i økosystemer i havet eller på land. Denne oppgaven tolker og diskuterer potensielle lokale virkninger av industriell CO2 utslipp ved å benytte fysiske og biologiske, oseanografi og CO2 data samlet med lettbåt utenfor Finnfjord smelteverk og på tokt med forskningsskipet Johan Ruud. I løpet av forsøket ble det utført tre tokt med forskningsskipet Johan Ruud og to innsamlinger fra lettbåt utenfor Finnfjord verk. Parameterne som ble målt var temperatur fra vannflaske og pH i vannflaske, dette ble senere benyttet til å beregne CO2 konsentrasjonen i vannet. Det ble også tatt Chl a prøver fra vannflaskene. Den totale fytoplankton produksjonen ble beregnet ut fra Chl a resultatene. En CO2 sensor ble benyttet til å måle CO2 i luft, 0.5 meter under vann og 5 meter under vann. En CTD sensor ble benyttet til å måle temperatur i vannsøylen, saltholdighet og tetthet på vannet. Resultatene viste at den beregnede CO2 konsentrasjonen antagelig er noe usikker da den avviker sterkt fra CO2 konsentrasjonene sensoren viser. Dataen viser at CO2 konsentrasjonen i havet utenfor Finnfjord later til å være høyere i vann sammenlignet med data fra tokt. Konsentrasjonen av CO2 i luft er også høyere ved Finnfjord. Den grunne eller manglende pyknoklin ved Finnfjord, sammen høyere CO2 konsentrasjonen i vannet, kan også tyde på et en CO2 kilde i nærheten. Dataen for fytoplankton produksjon viser at det ikke er produksjonen sent på året på tokt, men den kan være svært høy i vekstsesongen. Dataen viste også at forhøyet pH er en indikator på forhøyet produksjon. Dataen for biomasseproduksjon er for usikre til å konkludere om biologisk biomasse er blitt påvirker av CO2 utslipp utenfor Finnfjord.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/17725
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBIO-3901
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bioteknologi: 590en_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Biotechnology: 590en_US
dc.titleCO2 i sjø og på land. En lokal studie med fokus på fabrikkrøyk og miljø.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)