Recent additions

 • Immanent og økonomisk trinitet i Jürgen Moltmanns og Catherine Mowry LaCugnas teologi. En analyse av to tolkninger av Karl Rahners «tese» 

  Lahnor, Barbara (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
  Oppgaven undersøker, hvordan Jürgen Moltmanns og Catherine Mowry LaCugnas treenighetslære forholder seg til Karl Rahners tese «Den immanente triniteten er den økonomiske triniteten og omvendt.» Tesen har i det 20. århundre fått mye oppmerksomhet og kan anses som toneangivende for en «renessanse» av treenighetslæren. Rahner har med dette slått fast at Gud, slik vi møter ham i frelseshistorien er den ...
 • Jehovas vitners soteriologi - Hvilke konsekvenser får deres kristusforståelse for frelsesynet? 

  Andersen, Tommy André Strøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne avhandlingen forsøker å svare på hvilke konsekvenser JVs forståelse av Jesus (kristologi) får for deres syn på frelsen (soteriologi). Jeg starter med å forklare JVs kristologi og soteriologi, og forholdet dem imellom. Her har jeg også valgt å legge inn en kortfattet del om frelseslære uavhengig av JV, fordi jeg tror det vil være med å klargjøre hvor JV ligger i det teologiske landskapet. Her ...
 • Dåp og dåpspraksis i Finnmark 

  Kjenne, Anne Kirsti (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Denne studien har følgende forskningsspørsmål: Hvilke variasjoner kan vi finne i dåpspraksis i Finnmark, og hvordan kan vi forstå disse variasjonene, samt fortolke dem teologisk ut ifra deres kontekst? Studiet bygger på empiri fra en tidligere studie av samme forfatter som avdekket variasjoner innen dåpspraksis i Finnmark. Ved bruk av registerdata fra Den norske kirkes medlemsregister og ...
 • Never Alone. A study of articulations of indigenous religion in the video game 

  Lohne, Inger Lise Damli (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-16)
  This thesis explores the many ways indigenous religion is articulated, performed and translated in the video game Never Alone - Kisima Inŋitchuŋa (2014). The video game was among the first of its kind – being made in a close collaboration with an indigenous group, and published by the first indigenous owned video game company in the U.S.A. At launch, Never Alone gathered attention from traditional ...
 • Fred på jord, fryd på jord: julefeiring blant fangene i SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig. 

  Jørstad, Janne Grete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-24)
  Oppgavens hovedmål har vært å gi en fremstilling av julefeiringen på SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig, for så å forsøke å si noe om betydningen av denne feiringen i et ritualteoretisk perspektiv. Oppgaven gjør innledningsvis kort rede for Falstads historie fra det blir bygd i 1929 og frem til i dag, hvor det benyttes som minnested, museum og senter for menneskerettigheter. ...
 • «Gift of Stone». Artikulasjoner av religion og indigenitet: En kunstners utforskning av sin samiske identitet. 

  Niittyvuopio, Rakel-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Forestillingen Gift of Stone ble fremført av kunstneren Katarina Skår Lisa på Varanger Samiske Museum, som del av hennes mastergrad i kunst ved kunsthøyskolen i Oslo, den 6.april 2019. Lisa fikk i voksen alder vite at hun er av samisk slekt. Hun valgte å bruke masterutdanningen og denne performancen som et rom og muligheter for å utforske sine forfedres landskap (i Várjjat i Finnmark), og ta tilbake ...
 • Havets folk, Herrens folk. Analyse av kystmesse i Stamsund, Lofoten i 1990. 

  Kristjansson, Gunnar Mar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Hvert år på den tiden når skreien vender tilbake til Lofoten og lofotfisket starter opp igjen, feires det gudstjeneste i Stamsund under overskriften «kystmesse». Første gang denne gudstjenesten ble holdt var under svært spesielt omstendigheter. Det var lite fisk å finne og folket langs kysten opplevde krise. Den første gudstjenesten var en stor suksess og det var stort oppmøte. Bare ved å analysere ...
 • Religion og etnisitet blant japansk-brasilianere. En studie i Tomé-Açu 

  Valle, Rolv-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-08)
  This is a study of the diversity of religions found among Japanese-Brazilians living in the city of Quatro Bocas, in the municipality of Tomé-Açu, in the State of Pará, in the north of Brazil. It examines relations between religions and ethnicities. I conducted fieldwork, first in Quatro Bocas between September and October 2017, and then in the city of São Paulo in December 2018. I interviewed ...
 • Spiritisme og kristendom: Dødelige fiender eller fortrolige venner? En avhandling med fokus på sogneprest Jakob Jenssen Anderssen 

  Paulsen, Julie Chanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-08)
  Denne avhandlingens fokus er på Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921), sogneprest i Evenes, Ofoten fra 1879 til 1921. Analysen skal ta for seg Anderssen som både sogneprest og spiritist, hvordan og hvorfor han fikk denne interessen og hvordan han utviklet det til å bli en praksis ved siden av sitt yrke som prest. For å sette dette inn i en større samfunnskontekst sammenligner avhandlingen Anderssen ...
 • The Seventh Generation: Artikulasjoner av religion og urfolk i en dokumentar om Standing Rock. 

  Mortensen, Eimile Jegenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
  This projects focus lies in which articulations of religion and indigenous, you can find in the documentary The Seventh Generation on Standing Rock from 2017. It analyzes how you can understand indigenous religious expressions in a demonstration, and if this effects indigenous identity. Some of this study also focuses on if the religious expressions in the film is specific for Standing Rock. This ...
 • Indigeniteter og religiøsiteter på museer i Ecuador 

  Haldorsen, Ingvild Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
  This study explores how museums in Ecuador exhibit indigeneities and religiosities or religion. It analyses how the exhibits produce particular expressions and conceptualizations of "indigenous religion(s)". I conducted fieldwork in Ecuador in January and February 2017, and again for eight days in October 2017. I visited 26 different museums, some of them several times. During my visits, I observed ...
 • Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi 

  Hambro, Cathinka Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis explores the manifestations of bodily pain in two visions received by the late medieval English mystical writer Julian of Norwich (c.1342-1416). During a serious illness in 1373, Julian received a total of sixteen holy visions that she subsequently wrote down in two versions; the so-called ‘Short text’ was written soon after Julian’s recovery, whereas the ‘Long text’ was composed after ...
 • Stukturelle splittelsesmekanismer i Den læstadianske bevegelse. En Analyse av splittelser i læstadianismen i perioden 1897–1923 

  Skjærgård, Knut Henry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-03)
  Denne avhandlingen bygger på tanken om at de mange splittelser innenfor den læstadianske bevegelsen gjør det nødvendig å spørre om det foreligger spesielle strukturer ved bevegelsen selv, f.eks. dens organisasjon og vekkelsesforkynnelse, som i særlig grad disponerer denne bevegelsen for splittelser. Felles for de mest brukte tilnærmingsmetoder har tidligere vært at man mer har søkt etter enkeltstående ...
 • "Do not come here to die". Longyearbyen - i dødens nærvær og fravær 

  Vangberg, Hanne Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-31)
  Longyearbyen er stedet der ingen skal fødes og ingen skal dø. Stedet er bygget opp som et familiesamfunn, men ikke som et livsløpssamfunn. Det er et samfunn med stor utskiftning av befolkningen, og alle fastboende i Longyearbyen er også tilknyttet en fastlandskommune. Longyearbyen er bygget opp rundt virksomhet, og alle som bor der må klare seg selv. En form for seleksjon ligger til grunn for at ...
 • Independent Scientology. How Ron's Org and Dror Center schismed out of the Church of Scientology 

  Hellesøy, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
  This thesis is about Ron’s Org and Dror Center, two independent Scientology groups. They schismed away from the Church of Scientology at different times and under different circumstances. Ron’s Org is the older of the two, and are spread over large parts of the world, with their main activity focused on Europe. I have visited the headquarter in Switzerland and some of the many Ron’s Orgs in Moscow, ...
 • Jesus som barn i to legender 

  Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
  Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen til oppgaven er bruken av narratologi, muntlighetstrekk og intertekstualitet. Hver av legendene analyseres også tematisk. Til slutt blir det foretatt en komparasjon av de to legendene ...
 • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

  Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
  Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen i Matt 13:3-9, samt tolkningen av den samme liknelsen (Matt 13:18-23), som sitt utgangspunkt for eksegetisk arbeid og drøfting. Som del av innledningen til det eksegetiske ...
 • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

  Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
  oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette ...
 • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

  Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
  På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. Her bruker Paulus begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller «bekymring», et ord som i oppgaven drøftes som en mulig grunntanke i hans religiøse veiledningspraksis. Dessuten ...
 • Islam i Tromsø: en begynnelse på en historie 

  Bratsvedal, Ine Rolseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
  This thesis looks at how different people’s practices, surroundings and networks have shaped different expressions of Islam in Tromsø, from 1981 when the first Muslims arrived until March 2013. It is based on fieldwork consisting of interviews, participation in social events and the gathering of documents, including earlier research, newspapers and archive material. This is an attempt to write an ...

View more