Show simple item record

dc.contributor.advisorStjernstrøm, Else
dc.contributor.authorThoresen, Anne-Lise
dc.date.accessioned2009-03-30T10:38:54Z
dc.date.available2009-03-30T10:38:54Z
dc.date.issued2007-06-20
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i voksenpedagogikk omhandler en endrings og utviklingsprosess der hensikten var å styrke lærerens pedagogiske kompetanse innefor nettbasert undervisning og samtidig forbedre studentens læringsmuligheter ved å utvikle et bedre opplegg for denne type undervisning. Prosjektet som danner grunnlaget for oppgaven ble gjennomført ved jordmorutdanningen, Høgskolen i Tromsø. Aksjonsforskning ble valgt som metodisk tilnærming. Ved å arbeide aksjonsrettet fikk lærerne mulighet til å arbeide systematisk med utviklingen av undervisningsopplegget og dele erfaringer med hverandre. Gjennom dialog, refleksjon og aktiv handling utviklet de kunnskap om nettbasert dialog sammen med studentene. Datamaterialet er tekst hentet fra egne- og lærernes loggnotater, fra fokusgruppeintervju med studentene og fra kommunikasjon mellom studenter og lærere lagret i Fronter. I analysen av datamaterialet har mitt hovedfokus vært rettet mot hvordan samspillet mellom aktørene har utviklet seg, og hvordan teknologien har påvirket læringsprosessen. I drøftingsdelen diskuteres to hovedtema der første tema omhandler lærernes lærings- og utviklingsprosess gjennom samtalene i dialogmøtene, og hvordan erfaringens følelsesmessige dimensjon kan ha betydning for voksnes læring. Det andre temaet var rettet mot studentenes læringsprosess og hvilken betydning samspillet med lærerne hadde for studentene og deres læring. I jordmorutdanningen der studentene er geografisk spredt store deler av studietiden kan nettbasert undervisning representere et betydelig supplement til det fysiske møtet, og være et bindeledd mellom studentene og lærerne i praksisperiodene.en
dc.format.extent358691 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1820
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1582
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectIKTen
dc.subjectaksjonslæringen
dc.subjectsosiokulturell læringsteorien
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.subjectvoksenpedagogikken
dc.subjecthermeneutiske spiralen
dc.subjectnettbaserte læringsfelleskapen
dc.subjectjordmorutdanningen
dc.titleLæring, dialog og samarbeid : utvikling av et nettbasert læringsfellesskapen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record