Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLarsen, Toril Agnete
dc.contributor.authorZakariassen, Siri Stensjø
dc.date.accessioned2020-05-07T08:05:53Z
dc.date.available2020-05-07T08:05:53Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.description.abstractPersonsentrert omsorg er et verdigrunnlag og en arbeidsmåte der det viktigste målet er å ivareta personverdet. Dette bør innføres i hele organisasjonen. Avdelingslederne på sykehjem er viktig rollemodeller i dette arbeidet. Hva er nøkkelen til å få til en god personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger? Gjennom masterstudiet har jeg undret meg over hvordan avdelingslederne erfarer å innføre og støtte personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger. Problemstilling: Hva skal til for å få personsentrert omsorg som en en omsorgsfilosofi og en arbeidsmåte i sykehjemsavdelinger? Hvilke kunnskaper, verktøy og arbeidsmåter trengs for å få til og støtte personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger, og hvilken utfordringer kan man møte for å få til arbeidet med personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger?. Metode: For å belyse mine forskningsspørsmål har jeg brukt en kvalitativ forsknings metode. Metoden har vært fra et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. Intervju av avdelingsledere på sykehjem er benyttet for å innhente data. Funnene er analysert ut ifra Malteruds metode for tekstkondensering, og drøftet med utgangspunkt i mitt teoretiske perspektiv, og annen forskning. Konklusjon: Studiene viser at avdelingslederes erfaringer med å støtte og innføre personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger kan være utfordrende, og mulighetsrommet er lite for å systematisk arbeide med dette. Opplevelsen av å ikke strekker til tidsmessig er det som utfordrer mest med å være gode rollemodeller og faglig og emosjonell støtte til sine ansatte i dette innførings arbeid. Studien viser også til noen funn som overrasket. De syke eldre er taperne i kommunen for å motta personsentrert omsorg anser jeg som et viktig funn. Likeledes er om personsentrert omsorg er et godt nok beskrivende ord? Eller oppfattes det som en av mange moteord som ikke er meningsbærende? Nøkkelord: Personsentrert omsorg, sykehjem, avdelingsleder, kompetanse, tid.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18240
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3904
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectAldringen_US
dc.subjectEldreomsorgen_US
dc.titlePersonsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger. - Avdelingsleders balansekunst- forutsetninger og utfordringer.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel