Show simple item record

dc.contributor.advisorThrane, Gyrd
dc.contributor.authorNorbye, Anja Margrete Davis
dc.date.accessioned2020-05-11T09:53:25Z
dc.date.available2020-05-11T09:53:25Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractBakgrunn: Spastisitet er et symptom som skyldes skade eller sykdom i sentralnervesystemet, og oppstår hos over 80 % av personer med multippel sklerose. Spastisitet er funnet å redusere livskvalitet, bevegelsesevnen og gir ofte smerter. Assosiasjonen mellom spastisitet, balanse og gangfunksjon er hittil ikke etablert. Det er heller ingen enighet om hvordan spastisitet best bør måles. Formålet med denne studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom spastisitet i underekstremitetene, balanse- og gangfunksjon. Denne studien søker også å undersøke retningen på denne assosiasjonen, og om måleverktøyet for spastisitet, Modified Ashworth Scale, er egnet for å belyse en eventuell korrelasjon. Metode: 30 deltakere med MS ble inkludert i studien, som ble gjennomført med et krysseksjonelt design. Modified Ashworth Scale ble valgt for å måle spastisitet i ankelplantarfleksorer, kneekstensorer og hofteadduktorer. Balanse ble målt med måleverktøyet Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest), og gange ble undersøkt med 2 minutter gangtest. Resultat: Resultatene viste en signifikant korrelasjon mellom balansefunksjon og spastisitet i ankelplantarfleksorer, kneekstensorer og hofteadduktorer. Gangdistanse var signifikant korrelert med spastisitet i ankel- og quadricepsmuskulatur. Konklusjon: Spastisitet viste en moderat til høy korrelasjon med måleverktøy for balanse- og gangfunksjon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18256
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.titleEr spastisitet i beina, målt med Modified Ashworth Scale, assosiert med gange og balanse hos personer med multippel sklerose?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record