Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Vivian D.
dc.date.accessioned2020-05-15T15:21:43Z
dc.date.available2020-05-15T15:21:43Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractDenne studien viser hvordan fire lærere i grunnskolen tilpasser opplæringen med målsetting om å inkludere hørselshemmede elever i skolen. Oppgaven er blitt til på bakgrunn av et ønske om å utvikle egen kompetanse innenfor fagfeltet. Formålet med oppgaven er å bidra med funn som kan bedre inkluderingsprosessen for denne gruppen elever. Oppgaven tar utgangspunkt i teorier om tilpasset opplæring, inkludering og hørselshemning, og knyttes til problemstillingen. I teoriene kommer det frem hvordan læreren kan legge til rette for hørselshemmede elever i klassen, samt hvilke konsekvenser det kan ha å være hørselshemmet. Som forskningsmetode er det benyttet en kvalitativ tilnærming med forskningsintervju som grunnlag for undersøkelsen. Det er blitt gjort et strategisk utvalg av informanter fordi disse har kunnskap om forskningsfeltet, og derfor kunnet bidra med viktig informasjon til oppgaven. Problemstillingen ga føringer til at valget av design falt på et semistrukturert intervjudesign, et forskningsdesign som retter fokus mot å få fyldige beskrivelser og omfattende informasjon om hvordan informantene opplever sin rolle som lærer for en hørselshemmet elev. Resultater som har kommet frem i undersøkelsen viser at kontaktlærere i grunnskolen ofte ikke har tilstrekkelig kompetanse til å tilpasse opplæringen for hørselshemmede elever. Resultatene viser også at skolene har lite fokus på å invitere hørselshemmede elever til å medvirke i egen opplæringssituasjon. I oppgaven kommer det frem at mange hørselshemmede elever prøver å skjule sin hørselshemning, og at de utvikler ulike mestringsstrategier for å gjøre dette. Over tid kan dette gå utover deres identitetsutvikling og selvfølelse. Undersøkelsen viser også at kontaktlæreren har en viktig rolle for å tilpasse opplæringen og inkludere hørselshemmede elever i skolen. Oppgavens poengtering og drøftingsdel viser at inkludering er et vidt begrep. Undervisning i grupperom trenger ikke nødvendigvis stride mot prinsippet om inkludering. Noen ganger er det nødvendig med ekskludering for å oppnå inkludering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18308
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleInkludering av hørselshemmede elever i skolen. En kvalitativ studie av læreres opplevelser knyttet til det å ha en hørselshemmet elev i sin klasseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record