Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Jahn Petter
dc.date.accessioned2009-05-18T10:51:24Z
dc.date.available2009-05-18T10:51:24Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractNorsk fiskerinæring har gjennomgått betydelige teknologiske og organisatoriske endringer. Blant annet har de tidligere frie fiskeriene blitt lukket, og en rekke styrings- og reguleringssystemer er innført. Fra å være basert på uformell organisering og implisitt styring, fikk vi gjennom 1980- og 90-åra ei fiskerinæring som var gjenstand for eksplisitt styring. Etter tusenårsskiftet ser vi konturene av ei kybernetisk organisert fiskerinæring, der styring og regulering på nytt bygges inn i næringa. Denne utviklinga aktualiserer spørsmålet om hvordan vi skal forvalte og regulere nye fiskerier, for eksempel etter raudåte (Calanus finmarchicus). Her vil det fra starten av kunne være hensiktsmessig å organisere ei raudåtenæring med styrings- og reguleringsmekanismer som gjør at næringa sjøl kan ta ansvaret for regulering, kontroll og overvåkning av egen aktivitet. Denne artikkelen beskriver og drøfter effektene av kybernetiseringa av fiskerinæringa og gir et nytt perspektiv på hvordan styring av fiskerinæringa skjer.en
dc.descriptionGjengitt med forlagets tillatelse.en
dc.format.extent234023 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationI "Raudåte : redning eller ruin?", Jennifer Bailey, Rachel Tiller, Oddmund Otterstad og Aud Mikkelsen Tretvik (red.), 2008. Trondheim, Tapir akademisk forlag.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1848
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1609
dc.language.isonoben
dc.publisherTapir akademisk forlagen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en
dc.titleForvaltning, styring og kybernetisering i fiske – konsekvenser for raudåtenæringa?en
dc.typeChapteren
dc.typeBokkapittelen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record